Інформаційне забезпечення державного управління
Матвієнко О. В., Цивін М. Н.

Інформаційне забезпечення державного управління

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 152 c.

Навчальний посібник призначений для ознайомлення студентів, що навчаються за спеціальностями інформаційного профілю („Документознавство та інформаційна діяльність”, „Міжнародна інформація”, „Консолідована інформація” та ін.) із професійним простором завдань та проблем діяльності у сфері інформаційного забезпечення державного управління. Вивчення історії розвитку інформаційної професії, напрямів професіоналізації сучасної інформаційної діяльності у сфері державного управління, завдань та проблем інформаційно-аналітичного забезпечення та осмислення інформаційно-технологічного простору діяльності органів державного управління є основою мотивації студентів до набуття якісних знань та за-стосування їх до вирішення відповідних завдань на практиці. Ознайомлен-ня з основами професійної культури фахівця та характерним для даної професії „образом світу” є необхідною умовою розвитку поглядів, переконань та престижу професії у майбутнього фахівця. 

Вступ
ПРОФЕСІЯ ТА ОСВІТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ВИНИКНЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 26 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 41 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 62 
СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ73 
"ОБРАЗ СВІТУ" ФАХІВЦЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ88 
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ97 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ117 
Додатки138 
Кваліфікаційна характеристика випускника, галузь і об’єкти професійної діяльності дипломованого фахівця138 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця з інформаційного забезпечення державного управління140 
Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець з інформаційного забезпечення державного управління143 
Виробничі функції, типові завдання діяльності фахівця з інформаційного забезпечення державного управління та вміння, якими він повинен володіти144 
Кваліфікаційна характеристика інформаційного фахівця146 
Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців148