Історія новітньої зарубіжної літератури
Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І. Кушнєрьова М.О.

Історія новітньої зарубіжної літератури

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 274 c.

У посібнику представлені матеріали до спецкурсу «Історія новітньої зарубіжної літератури». Розглядаються вагомі творчі здобутки письменників ХХ - ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Видання призначене для студентів гуманітарних факультетів, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів зарубіжної літератури та учнів старших класів шкіл гуманітарного профілю.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
1.1. Робоча програма спецкурсу «Історія новітньої зарубіжної літератури»
1.2. Завдання вивчення спецкурсу, формування знань та вмінь
1.3. Перелік художніх текстів для обов’язкового читання
Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ10 
Лекція 1. Новітня німецькомовна література10 
Лекція 2. Сучасна французька література27 
Лекції 3-4. Література англомовних країн33 
Лекція 5. Міф, реальність, література109 
Лекція 6. Роман-антиутопія в контексті світової літератури143 
Лекції 7-8. Сучасний процес: співвідношення і взаємодія різних стилів, напрямків, течій172 
Лекція 9. Зарубіжна фантастика ХХ-ХХІ ст.206 
Розділ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ230 
Заняття 1. Г. Гессе. «Гра в бісер». Критика «фейлетонної доби»230 
Заняття 2. К. Рансмайр. «Останній світ». Постмодерністська ситуація зникнення книги та її автора. Художній час і простір, символічні образи 233 
Заняття 3. Дж. Фаулз. «Маг». («Волхв») Істинність магічного простору мистецтва237 
Заняття 4. Дж. Селінджер. «Над прірвою у житі». Духовна опозиція Голдена Колфріда як наслідок протесту проти «дорослих» правил гри241 
Заняття 5. К. Вонневут. «Бійня номер п’ять». Біль письменника за долю людини 245 
Заняття 6. Х. Кортасар. «Гра в класики». Маніакальний пошук осо-бистістю причин справжнього життя248 
Заняття 7. І. Кальвіно. «Коли однієї зимової ночі подорожній...» - роман-пародія на літературні стилі251 
Заняття 8. П. Коельо. «Алхімік». Життя щедре до тих, хто йде за поликом своєї долі253 
Заняття 9. Р. Бредбері. «Марсіанські хроніки». Роздуми письменника над сутністю духовних орієнтирів, що визначають розвиток людини258 
Розділ 4. ДОДАТКОВІ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ260 
4.1. Коригуючі матеріали: запитання до заліку, теми рефератів260 
4.2. Відомості про премії264 
4.3. Словник літературознавчих понять265 
4.4. Бібліографія268