Соціальна робота
Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

Соціальна робота

Навчальний посібник. - К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. - 590 c.

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу для студентів спеціальності "Соціальна робота". Розглянуто інноваційні підходи у застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні та спеціальні технології підтримки людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції людей всіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. Посібник дає цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Соціальна робота", викладачів, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи.

ПЕРЕДМОВА 
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна 
1.2. Соціальна робота як практична діяльність 
1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості 
1.4. Правові основи соціальної роботи 
1.5. Модель фахівця із соціальної роботи 
1.6. Професійні цінності соціальної роботи 
Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті 
2.2. Система соціального обслуговування населення 
2.3. Соціальна робота в системі охорони здоров´я 
2.4. Соціальна робота в системі освіти 
2.5. Соціальна робота у сфері культури 
2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій 
2.7. Соціальна робота на підприємстві 
Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
3.1. Соціологічні методи соціальної роботи 
3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи 
3.3. Психологічні методи соціальної роботи 
Основні моделі індивідуальної роботи з випадком (social casework) 
Соціальна робота з групою 
Основні моделі соціальної роботи з групою 
3.4. Актуальні методи соціальної роботи 
Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
4.1. Поняття технологій соціальної роботи 
4.2. Соціальна опіка і піклування 
4.3. Соціальне забезпечення 
4.4. Соціальне страхування 
4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика 
4.6. Соціальна корекція і терапія 
4.7. Соціальна адаптація і реабілітація 
4.8. Соціальне моделювання і прогнозування 
4.9. Соціальна освіта і навчання 
4.10. Соціальне посередництво і консультування 
4.11. Соціальне проектування 
Розділ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ І КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ 
5.1. Соціальний захист жінок і соціальна робота 
5.2. Соціальна робота з сім´єю 
5.3. Соціальна робота з молоддю 
5.4. Соціальна робота з людьми похилого віку 
5.5. Соціальна робота з інвалідами 
5.6. Соціальна робота у сфері зайнятості