Етика ділових відносин
Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б.

Етика ділових відносин

Навчальний посібник. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 c.

У посібнику розкриваються етичні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики та правила ділового етикету. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію прийомів. Визначено чинники формування іміджу ділової людини. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Передмова
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕТИКИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН
1.1. Етика відповідальності як методологічна основа розвитку етики ділових відносин ХХІ століття
1.2. Етичні засади сучасного бізнесу 12 
1.3. Етичні норми в менеджменті 23 
1.4. Інституалізація етичних основ діяльності організацій26 
1.5. Етика та етикет31 
1.6. Сутність і зміст етики ділових відносин 33 
Розділ 2. ОСНОВИ ЕТИКИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН40 
2.1. Особливості ділового етикету та протоколу40 
2.2. Етика ділових взаємин керівника з підлеглими44 
2.3. Етика ділових відносин з клієнтами та партнерами по бізнесу48 
2.4. Гендерні засади ділової етики53 
2.5. Працевлаштування56 
2.6. Національні особливості ділової етики в різних країнах світу60 
Розділ 3. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ70 
3.1. Спілкування як самостійна та специфічна форма активної особистості 70 
3.2. Ділове спілкування та його особливості 74 
3.3. Способи ділового спілкування77 
3.4. Засоби ділового спілкування 84 
3.5. Індивідуальні ділові бесіди 94 
3.6. Особливості бесід телефоном 103 
3.7. Правила спілкування в електронному просторі 111 
3.8. Форми колективного обговорення проблеми 114 
3.9. Публічний виступ у діловому спілкуванні119 
Розділ 4. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА КОНФЛІКТИ У СПІЛКУВАННІ 146 
4.1. Взаєморозуміння у спілкуванні 146 
4.2. Міжособистісні конфлікти у спілкуванні 149 
4.3. Конфлікти в організації 154 
Розділ 5. ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ ТА ПЕРЕГОВОРИ159 
5.1. Підготовка та проведення ділових зустрічей159 
5.2. Особливості ведення ділових переговорів 171 
5.3. Презентація 180 
Розділ 6. ДІЛОВА АТРИБУТИКА187 
6.1. Візитівки 187 
6.2. Сувеніри і подарунки в діловій сфері 191 
6.3. Етикет національних символів197 
Розділ 7. ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 200 
7.1. Імідж як умова ділового успіху200 
7.2. Зовнішній вигляд ділової людини 203 
Розділ 8. ДІЛОВІ ПРИЙОМИ220 
8.1. Загальні вимоги до проведення ділових прийомів220 
8.2. Види прийомів 222 
8.3. Культура організації прийому та поведінки за столом229