Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку
Матяш І.Б.

Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку

Навчальний посібник. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. - 515 c.

У виданні досліджено розвиток архівознавства в світі, його загальні тенденції та національні особливості на прикладі Франції, Польщі, Росії, США, України. Значну увагу приділено методологічним питанням. Розглянуто роль міжнародних архівних організацій у розвитку архівознавства. У додатках уміщено в хронологічному порядку відомості про Міжнародні конгреси архівів, Міжнародні конференції "круглого столу" архівів, Міжнародні конференції архівів країн Центральної і Східної Європи, перелік архівознавчих періодичних і продовжуваних видань та їх інтернет-ресурсів тощо.

Для архівознавців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної науки.

Вступ
Розділ 1. Методологічні засади архівознавства19 
1.1. Поняття про архівознавство як науку: генеза змісту19 
1.2. Об’єкт і предмет архівознавства43 
1.3. Основні поняття архівознавства59