Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД
Дорошко М.С., Шпакова Н.В.

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 204 c.

У пропонованому навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітнчного середовища та зовнішньої політики країн Співдружності Незалежних Держав та Грузії.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться проблемами геополітики та зовнішньою політикою держав у сучасному світі.

ВСТУП ДО КУРСУ
Розділ 1. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СНД І ГРУЗІЇ11 
Історичні передумови сучасних геополітичних процесів на пострадянському просторі11 
Геополітичні інтереси країн Співдружності15 
Інтеграційні об´єднання на терені СНД як геополітичні проекти19 
Розділ 2. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ22 
Географічне розташування, природно-ресурсний і демографічний потенціал України22 
Геополітичне положення України23 
Українські державотворчі традиції як підстава геополітики сучасної Української держави25 
Україна в сучасному геополітичному середовищі30 
Формування зовнішньополітичних засад та інституцій незалежної України34 
Розділ 3. ГЕОПОЛІТИЧНІ ТРАДИЦІЇ, СТРАТЕГІЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ)40 
Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал і національний склад населення Російської Федерації40 
Історичні передумови геополітики й зовнішньої політики Росії41 
Російська Федерація у світовій геополітичній системі46 
Концептуальні засади зовнішньої політики і політики безпеки Російської Федерації49 
Зовнішня політика Російської Федерації в контексті її геополітичної стратегії53 
Розділ 4. ГЕОПОЛІТИЧНІ І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ БІЛОРУСІ ТА МОЛДОВИ59 
Геополітичне становище і основні вектори зовнішньої політики Білорусі59 
Географічне розташування, національний склад населення та історичне минуле Республіки Молдова70 
Придністровська проблема та спроби її урегулювання74 
Геополітичне середовище і зовнішня політика Республіки Молдова78 
Розділ 5. ГЕОПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ82 
Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал, національний склад населення і конфесійна ситуація в країнах Південного Кавказу82 
Геополітичне середовище та історичне минуле Закавказького регіону83 
Геополітична характеристика Закавказького регіону88 
Міжетнічні конфлікти у Закавказзі як загроза національній безпеці країн регіону90 
Міжетнічні конфлікти й сепаратистські рухи в Грузії90 
Грузинсько-абхазький конфлікт91 
Грузинсько-південноосетинський конфлікт та його наслідки93 
Нагірнокарабаська проблема97 
Розділ 6. ГЕОПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АЗЕРБАЙДЖАНУ, ВІРМЕНІЇ ТА ГРУЗІЇ108 
Геополітичне середовище і зовнішня політика Азербайджану108 
Зовнішньополітичний курс Республіки Вірменія116 
Зовнішня політика Республіки Грузія122 
Розділ 7. ГЕОПОЛІТИЧНЕ Й БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ129 
Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал та етно-конфесійний склад населення центральноазійських республік129 
Історична спадщина народів центральноазійського регіону134 
Формування національно-державної ідентичності народів Центральної Азії138 
Геополітична ситуація в Центральній Азії після розпаду СРСР141 
Основні загрози національній безпеці країн регіону153 
Розділ 8. ГЕОПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КАЗАХСТАНУ І КИРГИЗСТАНУ160 
Геополітичне середовище і зовнішня політика Республіки Казахстан160 
Геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети Республіки Киргизстан166 
Розділ 9. ГЕОПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТАДЖИКИСТАНУ, ТУРКМЕНИСТАНУ ТА УЗБЕКИСТАНУ174 
Геополітична орієнтація та зовнішня політика Республіки Таджикистан174 
Зовнішня політика Туркменистану178 
Геополітичні та зовнішньополітичні пріоритети Республіки Узбекистан183 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА195