Історичне краєзнавство
Уривалкін О.М.

Історичне краєзнавство

Навчальний посібник. - К: КНТ, 2008. - 296 c.

Історія краю, або краєзнавство, - один з найцікавіших напрямів сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії Чернігово-Сіверської землі.

Книга базується на великому фактичному матеріалі, який зібрав, систематизував і узагальнив автор. Ним використані численні архівні документи, літописні твори, монографії, журнальні статті та розвідки з різних краєзнавчих тем.

Видання становить інтерес для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, минулим рідного краю. Особливо корисним буде викладачам, вчителям, студентам та учням загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів.

РОЗДІЛ ХІІ. ІСТОРІЯ ПОДОРОЖІ ІМПЕРАТРИЦІ КАТЕРИНИ ІІ НА ПІДВЕНЬ УКРАЇНИ181 
Список літератури 183 
РОЗДІЛ ХІ. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ – ВІДОМА ТА НЕВІДОМА 146 
1. Заснування Запорозької Січі 147 
2. Влада і законодавство150 
3. Військове мистецтво та боротьба козаків проти турецько-татарської агресії173 
4. Господарство Запорозької Січі 177 
2. Сугдея (Солайя, Сурож, Судак)135 
РОЗДІЛ Х. ЯК УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ БУЛИ ЧАСТИНОЮ РОСІЇ137 
РОЗДІЛ IX. ІТАЛІЙСЬКІ КОЛОНІЇ В КРИМУ131 
1. Кафа (Каффа, Кафас, Кефе) 133 
РОЗДІЛ VII. ГАЛИЧИНА ЗА ЧАСІВ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА124 
РОЗДІЛ VII. ЯК КИЄВСЬКА РУСЬ БРАЛА УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ ЄДИНОЇ ЄВРОПИ111 
2. Архівний фонд та праця в архіві106 
3. Музейні фонди93 
РОЗДІЛ VI. АРХІВИ В ІСТОРИЧНОМУ КРАЄЗНАВСТВІ 95 
1. Архіви як джерело вивчення історії рідного краю95 
2. Класифікація музеїв86 
РОЗДІЛ V. МУЗЕЇ В ІСТОРИЧНОМУ КРАЄЗНАВСТВІ81 
1. Історія розвитку музеїв на теренах України 81 
3. Подружнє життя75 
4. Лазні77 
5. Їжа78 
РОЗДІЛ IV. УКРАЇНСЬКА ЕТНОГРАФІЯ ТА КРАЄЗНАВСТВО62 
1. Українська етнографія: предмет і джерела62 
2. Етнографічні особливості68 
4. Стародавні городища, стоянки і поселення Чернігівщини59 
4. Що таке прізвище?39 
РОЗДІЛ III. АРХЕОЛОГІЯ В КРАЄЗНАВСТВІ45 
1. Археологія як джерело вивчення історії рідного краю45 
2. Археологічні дослідження на території Україні 51 
3. Придесення в добу кам’яного віку, епохи бронзи та заліза55 
3. Антропоніміка в Україні 33 
2. Топоніміка як джерело вивчення рідного краю28 
4. Історичне краєзнавство в Україні за радянських часів та в часи незалежності20 
РОЗДІЛ II.ОНОМАСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ КРАЄЗНАВСТВІ23 
1. Мова як історичне джерело23 
3. Розвиток історичного краєзнавства на території України до початку XX ст.14 
ВІД АВТОРА
2. Зв´язок історичного краєзнавства зі спеціальними історичними дисциплінами11 
РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
1. Предмет курсу "історичне краєзнавство". Характеристика джерел