Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
Сабадаш В.В, О. В. Люльов, О. А. Лукаш

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Курс лекцій. - Суми: Сумський державний університет, 2012. - 57 c.

Опорний конспект лекцій

ВСТУП
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
1.1. Поняття господарських рішень та їх ознаки
1.2. Способи формалізації та реалізації господарських рішень
1.3. Якість та ефективність господарських рішень
Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності12 
2.1. Процес прийняття господарських рішень12 
2.2. Основні моделі та засоби прийняття рішень14 
2.3. Характер та умови прийняття господарських рішень16 
Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень19 
3.1. Методи розроблення рішень господарської діяльності19 
3.2. Обґрунтування господарських рішень21 
3.3. Прогнозування та аналіз господарських рішень23 
Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності25 
4.1. Сутність та види невизначеності25 
4.2. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності27 
Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень31 
5.1. Характеристика ризику як економічної категорії 31 
5.2. Класифікація підприємницьких ризиків34 
5.3. Критерії прийняття рішень за умов ризику36 
Тема 6. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень38 
6.1. Проектний ризик та прийняття господарських рішень38 
Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків46 
7.1. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності46 
7.2. Кількісний аналіз ризиків господарювання48 
Тема 8. Основи ризик-менеджменту52 
8.1. Особливості управління ризиками господарської діяльності52 
8.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику54 
Список літератури56