Основи журналістики
Михайлин І.Л.

Основи журналістики

Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2011. - 284 c.

У даній книзі викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста - "Основи журналістики". Тут представлені основні теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіііти України, як-от: журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності, функції журналіситки, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.
Для студентів спеціальності "Журналістика" і працівників засобів масової інформації

Розділ 4. Журналістика як система органів масової інформації 
Словник молодого журналіста 
Розділ 3. Інфраструктура журналістики 
Словник молодого журналіста 
Розділ 2. "Основи журналістики" як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми фаху. Структура науки про журналістику 
Словник молодого журналіста 
Розділ 1. Журналіст як суб´єкт масово-інформаційної діяльності 
Передмова до п´ятого видання 
Словник молодого журналіста 
Розділ 5. Журналістика як масово-інформаційна діяльність 
Словник молодого журналіста 
Розділ 6. Журналістика як інформаційний простір 
Словник молодого журналіста 
Розділ 7. Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності 
Словник молодого журналіста 
Розділ 8. Свобода слова і журналістська діяльність 
Словник молодого журналіста 
Розділ 9. Загальні та спеціальні функції журналістики 
Словник молодого журналіста 
Розділ 10. Соціальна позиція журналіста. Засади журналістики 
Словник молодого журналіста 
Розділ 11. Дієвість та ефективність журналістської діяльності 
Словник молодого журналіста 
Розділ 12. Метод журналістики 
Словник молодого журналіста 
Розділ 13. Журналістика як творчість 
Словник молодого журналіста 
Розділ 14. Збирання зовнішньої інформації 
Словник молодого журналіста 
Розділ 15. Виготовлення внутрішньої інформації 
Словник молодого журналіста 
Розділ 16. Загальна жанрологія і журналістика 
Словник молодого журналіста 
Розділ 17. Осмислення проблем журналістики в новітній філософії 
Словник молодого журналіста 
Розділ 18. Сучасна масово-інформаційна ситуація 
Словник молодого журналіста 
ДОДАТОК 
Анотований покажчик творів художньої літератури, у яких відображена професійна діяльність журналістів 
Брудна кухня журналістики 
"Редактор лінге" 
Чоботи і правда 
"Затишні хвилини" на приємній вулиці  
Журналістика як духовний наркотик 
Помилка ціною в життя 
Приховане включення... в смерть 
Журналіст на службі в політика 
Журналіст і перебудова 
Творчість як гріх самоспалення 
За зразком "рембо" 
Новітня українська журналістика як епоха 
"Колишній журналіст" у лещатах політики 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ