Історія української культури
Павлова О., Мельничук Ф., Грищенко В., Панталієнко В., Сироватський А., Мисюра Т.

Історія української культури

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 c.

Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку.

До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури.

Передмова
Розділ 1. Проблемне поле історії культури
1.1. Місце історії культури у генезі культурологічного знання
1.2. Історія культури у структурі суміжних дисциплін15 
1.3. Визначення терміну "культура". культура та природа21 
1.4. Культура і цивілізація25 
1.5. Функції культури27 
1.6. Різновиди класифікації культур32 
1.7. Методологічні підходи до розуміння природи культури41 
1.8. Єдність і локальність культурно-історичного процесу43 
1.9. Вітчизняна та зарубіжна культурографія51 
Розділ 2. Теоретичні проблеми етнокультури 59 
2.1. Культурно-історична динаміка етнічних спільнот: плем´я, народність і нація59 
2.2. Різноманіття ознак етносу. Етнос і раса65 
2.3. Чинники формування та буття етносу71 
2.4. Специфіка етнокультурних цінностей73 
2.5. Традиція як підгрунтя етнокульутри. ритуал, обряд, звичай76 
2.6. Проблема трансляції культури в етносах різних типів79 
2.7. Національне і загальнолюдське в культурі та бутті етносу84 
Розділ 3. Джерела формування української культури 86 
3.1. Архаїчні культури на території України86 
3.2. Скіфські культурні джерела102 
3.3. Антична епоха109 
3.3.1. Загальна характеристика культури античності109 
3.3.2. Музика античних держав118 
Розділ 4. Культура Київської Русі121 
4.1. Загальна характеристика періоду Київської Русі121 
4.2. Особливості розвитку культури Київської Русі122 
4.3. Джерела вивчення культури Київської Русі125 
4.4. Вплив християнства на розвиток давньоруської культури126 
4.5. Писемність і освіта127 
4.6. Наукові знання131 
4.7. Мистецтво141 
4.8. Музичні надбання старокиївської культури154 
Розділ 5. Українська культура в епоху відродження та реформації (XIV-XVII ст.)158 
5.1. Діалог та взаємодія національних культур в Речі Посполитій158 
5.2. Утвердження бароко в українській архітектурі та мистецтві165 
5.3. Формування освіти170 
5.4. Література173 
5.5. Музика відродження та бароко175 
Розділ 6. Культурне життя України в епоху просвітництва 181 
6.1. Світоглядні засади епохи просвітництва181 
6.2. Становлення освітньої системи на Україні183 
6.3. Стильові і жанрові особливості архітектури та образотворчого мистецтва XVIII ст189 
6.4. Українська література194 
6.5. Музичне життя України196 
Розділ 7. Українська культура XIX ст.205 
7.1. Соціокультурні перетворення XIX ст.205 
7.2. Художня культура україни XIX ст.208 
7.3. Музика XIX ст220 
Розділ 8. Українська культура ХХ ст.229 
8.1. Українська культура початку XX ст.229 
8.2. Національно-культурне піднесення 20-30-х років231 
8.3. Українська культура в час другої світової війни243 
8.4. Українська культура повоєнного періоду та 50-90-х рр244 
8.5. Музична культура XX ст253 
Розділ 9. Національно - культурне відродження та культура України на сучасному етапі 259 
9.1. Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності259 
9.2. Сучасний стан розвитку культури261 
Розділ 10. Культурно - суспільне життя української діаспори 271 
10.1. Глобалізаційні процеси у суспільстві271 
10.2. Етнічна ідентичність273 
10.3. Специфіка формування української діаспори275 
10.4. Духовна консолідація українців у діаспорі279 
10.5. Збереження етнонаціональної культури українцями в діаспорі282 
10.6. Художня культура української діаспори282