Криміналістика

3.6.8. Фіксація результатів пред`явлення для впізнання

При проведенні впізнання складається відповідний протокол про пред´явлення особи чи предмета для впізнання з додержанням процесуальних правил щодо складання протоколів. Для фіксації цієї слідчої дії також можуть застосовуватися фотозйомка, звукозапис і відеозйомка.

У вступній частині протоколу зазначаються: місце і дата складання протоколу, посади і прізвища осіб, які проводили слідчу дію, дані щодо понятих (їх прізвища та адреса), посади і прізвища спеціалістів та оперативних працівників правоохоронних органів. Також вказується про роз´яснення понятим їх прав та обов´язків, а якщо впізнаючими є свідки або потерпілі, то і про попередження їх про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Зазначаються час початку проведення впізнання та повідомлення учасників слідчої дії про застосування під час впізнання фотозйомки, звукозапису або відеозйомки (яка саме техніка, тип апарату, чутливість плівки, тип стрічки тощо).

В описовій частині протоколу слідчий викладає відомості щодо осіб, яких пред´являють, про інші об´єкти з описом їх прикмет та ознак. Стосовно живих осіб у протоколі зазначаються не тільки прізвище, ім´я та по-батькові, а й вік, зріст, колір волосся, наявність вусів та деякі інші прикмети. Описуються і ознаки одягу — вид, фасон, колір тощо. У протоколі в обов´язковому порядку зазначається, що впізнаючий сам зайняв певне місце серед осіб, у числі яких пред´являється особа, котру впізнають.

Пред´явлення предметів для впізнання супроводжується описанням у протоколі їх форми, розміру, кольору, матеріалу, з якого вони вироблені, та інших прикмет.

У протоколі викладаються результати впізнання. Слідчий зазначає, чи впізнав впізнаючий кого-небудь, чи ні. І якщо впізнав, то кого саме і за якими ознаками, а також де і за яких обставин цю людину впізнаюча особа бачила раніше.

У заключній частині зазначається час закінчення пред´явлення для впізнання, викладаються зауваження, які надійшли від учасників процедури впізнання, якщо такі мали місце. Протокол підписується всіма учасниками даної слідчої дії.

Фонограма в опечатаному вигляді зберігається при справі. У разі застосування фотозйомки до протоколу впізнання додаються фото- таблиці та відповідні негативи.

Якщо мала місце відеозйомка, відеозапис слідчої дії демонструється всім учасникам впізнання і про це складається окремий протокол. Відеокасета із записом зберігається при справі.