Криміналістика

3.6.6.Пред`явлення для впізнання предметів і тварин

Предмети пред´являються для впізнання у числі інших однорідних предметів, які не мають між собою різких відмінностей, у кількості не менш трьох.

Впізнання предметів має на меті встановлення їх тотожності або групової належності, наприклад, марки описаної очевидцем зброї, моделі та кольору одягу, в який були одягнені злочинці, тощо.

Унікальні, єдині у своєму роді предмети (твори мистецтва у вигляді картин відомих художників, наприклад) або об´єкти, які не можуть бути виділені серед інших (зерно, цукор без упаковки тощо), а також предмети, які мають точні позначення, засвідчені допитуваною особою (наприклад пістолет «ПМ» з конкретним заводським номером), для впізнання не пред´являються.

За аналогічними правилами, як і предмети, пред´являються для впізнання тварини. При цьому під час проведення цієї слідчої дії може статися так, що тварина сама може відреагувати на впізнаючого (якщо, наприклад, він її господар). У протоколі зазначений факт (реакція тварини) відповідним чином фіксується.