Криміналістика

3.6.3. Підготовка до пред`явлення для впізнання

Впізнання — достатньо складна слідча дія, тому є неодмінною певна підготовка до її проведення, яка передбачає: обов´язковий попередній допит особи, яка впізнає; підбір об´єктів, серед яких необхідно провести впізнання; визначення місця й умов пред´явлення для впізнання; визначення науково-технічних засобів, які необхідно застосувати під час процедури впізнання.

Кримінально-процесуальне законодавство зобов´язує слідчого проводити впізнання лише після попереднього допиту особи, яка впізнає. Слідчий спочатку допитує особу про зовнішній вигляд і прикмети того, кого будуть впізнавати (зріст, вік, колір волосся, форма обличчя тощо), про особливі прикмети: татуювання, шрами, особливості ходи, жестикуляції тощо; про одяг, в який він був одягнутий (форма, фасон, колір, пошкодження тощо), а також про обставини, за яких впізнаючий бачив цю особу (освітленість місця, відстань спостереження, стан підозрюваного: стояв, рухався тощо.

Під час допиту також можуть бути з´ясовані дані щодо психологічного стану впізнаючого, а також щодо його фізіологічних даних: стан зору, слуху, особливості пам´яті тощо.

Коли проводиться підготовка до пред´явлення для впізнання трупа під час допиту особи, у якої зник хтось з родичів або знайомих, необхідно з´ясувати, серед інших, і такі дані: прізвище, ім´я та по батькові; вік, зовнішні прикмети (зріст, колір волосяного покрову на голові, колір очей тощо); особливі прикмети (післяопераційні шрами та ін.); в якому одязі перебував; коли особу бачили востаннє та за яких обставин вона зникла.

Пред´явленню для впізнання предметів також передує допит особи, яка буде впізнавати, про обставини, за яких вона бачила конкретний предмет, а далі — з´ясування ознак предмета (найменування, форма, матеріал, колір тощо) та особливості, які можуть відрізняти його від інших (наявність пошкоджень, номерні знаки або інші позначення). Аналогічно проводиться допит і стосовно прикмет тварини (порода, масть, вік тощо), яка буде пред´явлена для впізнання.

Після отримання показань особи, де, зокрема, йдеться про те, що вона може впізнати людину, предмети та інші об´єкти, слідчий проводить аналіз отриманої інформації та дає оцінку слідчій ситуації, яка склалася у справі, з метою визначити можливість проведення впізнання. Після цього він проводить відбір об´єктів, які пред´являються для впізнання: число пред´явлених осіб повинно бути не менше трьох; вони повинні бути схожими за зовнішністю з людиною, яку впізнають, за загальними рисами (зріст, статура, наявність або відсутність волосяного покрову на голові, колір волосся, тип обличчя тощо), не мати суттєвих відмінностей в одязі. Предмети впізнають у групі однорідних, кількість яких — не менше трьох.

Вибір місця впізнання пов´язаний, перш за все, із створенням умов для проведення цієї слідчої дії. Частіше за все — це кабінет слідчого, де можуть розміститися учасники цієї слідчої дії, або інше приміщення, де умови можуть бути найсприятливішими для спостереження і порівняння ознак об´єктів.

У виняткових випадках, з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, зазначена слідча дія проводиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають. Для проведення впізнання в таких умовах кабінет слідчого не підходить, і впізнання особи поза візуальним спостереженням проводять у спеціально обладнаних приміщеннях, які поділені надвоє перегородкою зі спеціального дзеркального скла та мають окремі входи.

Застосування науково-технічних засобів під час процедури впізнання є однією з умов забезпечення об´єктивності та ефективності проведення цієї слідчої дії, фіксації її перебігу та результатів. Слідчий визначає: чи треба застосовувати під час пред´явлення для впізнання відеозапис, фотозйомку, звукозапис. Це залежить від виду впізнання, ознак об´єкта, що підлягає впізнанню, та інших даних.

Фотозйомка може проводитись разом з відеозаписом або окремо. У такому випадку до протоколу додаються фототаблиці, де зображені, наприклад, предмети, підготовлені для впізнання, або розташування осіб, яких впізнають; безпосередні дії особи, коли вона впізнає пред´явлену особу, предмети та інші об´єкти, які вона впізнала.