Криміналістика

3.5.11 .Підготовка адвоката до бесіди з підзахисним

Підготовка адвоката до бесіди з підзахисним має на меті забезпечення умов для встановлення психологічного контакту з останнім та організації самого захисту. Її обсяг і зміст залежать від багатьох факторів процесуального характеру і фактичних обставин, що склалися на даний момент, тобто від адвокатської ситуації. Адвокатська практика напрацювала певні загальні правила і тактичні прийоми такої підготовки стосовно тієї чи іншої адвокатської ситуації.

Одним із загальних правил є формування іміджу адвоката, причому не стільки як образу адвоката-професіонала в очах оточуючих, хоча саме такий імідж відіграє для адвокатів надзвичайно важливу роль, а скоріше імідж, який можна у переносному сенсі охарактеризувати старовинною приказкою: «Зустрічають по одежині, а проводжають — за розумом». Це означає, що для досягнення успіху необхідно привернути до себе людину з першого погляду, оскільки основна маса людей будує своє перше враження саме на підставі зовнішніх даних. Тому велике значення у створенні позитивного іміджу адвоката відіграють зовнішність, зачіска, одяг, а у адвокатів-жінок — навіть макіяж. Потужним психологічним засобом, який ефективно впливає на співрозмовника, є і обстановка, приміщення, де проводитиметься бесіда, — окремий кабінет з усім необхідним для роботи, робочим столом, телефоном, комп´ютером, кріслом для клієнтів, книжною шафою, заповненою кодексами, довідниками тощо, сейфом. І обов´язково в кабінеті мають бути чистота і порядок.

Якщо до адвоката звернувся родич чи інша особа з проханням про надання правової допомоги у формі захисту особи у кримінальній справі, у неї крім питань оплати праці та покриття інших необхідних витрат слід, по можливості, з´ясувати суть справи і процесуальної ситуації, що склалася на момент укладення угоди, необхідні відомості про особу підзахисного (вік, рід занять, стан здоров´я і сімейний стан, риси характеру тощо), а також мотиви звернення за захистом саме до нього як адвоката-захисника. З´ясування останнього з наведених питань є важливим у випадках, коли до адвоката звернулись не за проханням чи за згодою майбутнього підзахисного, а за власною ініціативою. Очевидно, що у таких випадках адвокат має отримати від особи, яка звернулася до нього, письмове підтвердження даного факту, щоб при побаченні з підзахисним пред´явити його для уникнення можливих непорозумінь з приводу укладення угоди та її ініціатора.

На початковому етапі розслідування — при затриманні підозрюваного або коли до нього обрано запобіжний захід у вигляді арешту, запрошений адвокат повинен зустрітися з клієнтом негайно до першого його допиту, але для ґрунтовної підготовки до бесіди з ним у нього виявляється дуже мало часу. Тому адвокат має полишити інші справи, терміново зв´язатися із слідчим (особою, яка веде дізнання), з´ясувати у нього суть підозри, взяти із собою ордер (угоду) на ведення справи, необхідні законодавчі акти, а за потреби — і науково-тех- нічні засоби та прибути на місце майбутнього допиту підозрюваного для зустрічі з ним віч-на-віч до його першого допиту. Узгодивши з підозрюваним прийняття захисту та будучи процесуально допущеним до участі у справі, адвокат уже як захисник, і знову ж таки до першого допиту підозрюваного, повинен ознайомитися з усіма матеріалами справи, право на ознайомлення з якими він має за законом. Тобто у ситуаціях, жорстко обмежених процесуальними строками, адвокат-захисник, за загальним правилом, повинен планувати та готуватися до двох і більше конфіденційних побачень з підзахисним і бесід з ним — до проведення слідчої чи іншої процесуальної дії та після її проведення.

Закон з цього приводу жодних заборон не встановлює. У випадках, коли закон чітко регламентує строк проведення слідчої дії (наприклад, допит підозрюваного негайно після затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а за неможливості негайного допиту — не пізніше двадцяти чотирьох годин після затримання, допит обвинуваченого — негайно після його явки або приводу і в будь-якому разі не пізніше доби після пред´явлення обвинувачення), а адвокат- захисник з тих чи інших причин не встиг підготуватися до побачення і здійснити його, перевага має надаватися праву підзахисного і захисника щодо умов та конфіденційності такого побачення в силу пріоритетності прав і законних інтересів особи щодо публічних інтересів.

Іншою необхідною умовою підготовки адвоката до бесіди з підзахисним є ознайомлення та детальний аналіз матеріалів кримінальної справи. Під час проведення досудового слідства лише захисник має право ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного, або обрання запобіжного заходу, або пред´явлення обвинувачення. Обвинувачений наділений правом ознайомлюватися з усіма матеріалами справи лише після закінчення її розслідування. До цього моменту йому відомі лише основні процесуальні документи, зокрема постанова про порушення кримінальної справи і постанова про притягнення як обвинуваченого, тобто ті, копії яких підлягають обов´язковому врученню обвинуваченому, а також протоколи слідчих дій за його участю, постанови про призначення експертиз, матеріали та висновки експертиз, з якими слідчий зобов´язаний його ознайомити. Тому адвокат-захисник, щоб предметно та ефективно провести бесіду з підзахисним, обов´язково має попередньо ознайомитися з усіма доступними йому матеріалами справи. І це законний тактичний прийом, оскільки розголошення захисником без дозволу слідчого своєму підзахисному даних досудового слідства не є їх розголошенням стороннім особам, позаяк обвинувачений саме та особа, стосовно якої здійснюється провадження у кримінальній справі, а отже, її дані повністю його стосуються.

Особливо ретельно, задля вироблення остаточної спільної з підзахисним позиції у справі на досудовому слідстві та її реалізації на судових стадіях процесу, адвокат повинен ознайомлюватися з усіма матеріалами закінченої розслідуванням справи і додатковими матеріалами слідства, зібраними слідчим.

На цьому етапі роботи адвокат-захисник повинен вимагати щоб: йому було надано достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи; справа була прошита, а аркуші пронумеровані; у справі містився опис усіх матеріалів; для ознайомлення були надані всі речові докази та матеріали закритих пакетів як додатків до справи; було відтворено результати аудіо- та відеозаписів.

У судових стадіях процесу адвокату-захиснику особливу увагу треба приділяти ознайомленню з поданими сторонами та зібраними судом додатковими матеріалами і протоколами судових засідань як з єдиними процесуальними документами, в яких фіксується увесь перебіг та результати засідань суду, а також записами судового процесу за допомогою технічних засобів, якщо такі велися, — лише це може забезпечити ефективну діяльність захисту в подальшому провадженні у справі, в тому числі — в аспекті обговорення з підзахисним питань, пов´язаних з оскарженням судових рішень.

Підготовка адвоката до бесід з підзахисним, — а ´їх кількість, частота і тривалість, зокрема з обвинуваченими, які утримуються під вартою, законом не обмежені — обов´язково передбачає формування адвокатського досьє (переведення) — упорядкованої систематизованої сукупності процесуальних та інших документів (їх копій, виписок з них, у тому числі інформації, зафіксованої технічними засобами) , необхідних для виконання функцій захисту.

Адвокатське досьє формується поступово, з перебігом досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ, і кожний адвокат визначає для себе спосіб формування досьє залежно від ступеня складності кожної кримінальної справи, ступеня значущості для конкретної справи окремих документів тощо. Безперечно, ідеальним вирішенням питання було б копіювання справи у повному її обсязі. Цього робити закон не забороняє, тому інколи захисники у деяких справах таке практикують. А відомий російський юрист П. Сергєїч (П. С. Пороховщиков) радив захисникам: «Перепишіть власноруч усю справу від першого до останнього аркуша... щоб у судовому засіданні перед вами була така сама справа, яка лежить перед головуючим; за цієї умови ви будете таким самим господарем справи, як і він, інакше будете іграшкою в його руках». В ідеалі методично це правильно і для підготовки бесіди з підзахисним, але навряд чи здійсненно на практиці, особливо у складних справах.

Інколи для підготовки до побачення та бесіди з підзахисним треба самостійно зібрати ті чи інші документи, які стосуються особи підзахисного, спростовують обвинувачення чи підтверджують версію захисту, щоб спільно дослідити та оцінити їх і вирішити тактичне питання — подавати к слідчому (суду) для приєднання до справи чи не подавати, а якщо подавати, то коли саме.

Нарешті, неодмінною умовою підготовки до бесіди є теоретичне осмислення та підтвердження потрібних питань матеріального та процесуального права у сучасній юридичній науці, у слідчій та судовій практиці. У бесіді зі своїм підзахисним адвокат-захисник має виступати у всеозброєнні як висококваліфікований юрист та ефективно працюючий практик.