Криміналістика

3.5.9.Тактика очної ставки (зводини віч-на-віч)

Очна ставка — де одночасний допит двох осіб, кожна з яких раніше була допитана, коли в їх показаннях є істотні суперечності.

Метою очної ставки є перевірка правдивості одержаних раніше показань, встановлення причин суперечності в них, а також спроба усунути суперечності або використати їх для встановлення істини у справі. Питання щодо того, чи є суперечності в показаннях істотними, чи ні, покладено на слідчого (прокурора), і саме він визначає доцільність проведення цієї слідчої дії.

Суперечності в показаннях можуть виникнути між свідками, потерпілими, обвинуваченими (підозрюваними) у будь-якому сполученні, тому і очна ставка може проводиться між зазначеними особами незалежно від їх статусу.

Одночасний допит двох осіб, які займають різні, суперечливі, позиції під час очної ставки, суттєво ускладнює процес спілкування слідчого з допитуваними.

Результатом проведення очної ставки при цьому можуть бути різні, в тому числі непередбачувані, наслідки для слідчого, які можуть мати негативний вплив на подальше розслідування. Зокрема, якщо слідчий не в змозі нейтралізувати негативний вплив одного з допитуваних на іншого, це може призвести до зміни свідчень або до відмови від раніше даних показань, зміст яких відповідає версії, котра визнана слідством достовірною, про обставини події, що розслідується.

Тому очну ставку доцільно проводити тоді, коли істотні суперечності, які мають місце в показаннях, усунути іншим способом неможливо.

Слідчий, на підставі аналізу матеріалів справи, зокрема щодо осіб, у показаннях яких є істотні суперечності, порівнює психологічні якості цих осіб та прогнозує наслідки проведення очної ставки між ними. І якщо існує ризик, наприклад, що обвинувачений, як більш сильний у психологічному плані, схилить свідка (у якого підвищена схильність до навіювання) до зміни свідчень на користь обвинуваченого, то є сумнівним сенс (з позиції слідчого) проводити цю слідчу дію.

Безпосередньо очна ставка (зводини віч-на- віч) починається після засвідчення осіб учасників цієї слідчої дії та попередження їх (якщо вони свідки або потерпілі) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

Спочатку слідчий ставить запитання з метою уточнити, чи знайомі учасники очної ставки і які між ними стосунки, — це важливо для подальшої оцінки показань учасників очної ставки. Далі слідчий надає можливість свідчити про обставини події, які розслідуються, одному з учасників очної ставки. Як правило, першим виступає особа, свідчення якої, на переконання слідчого, є правдивими. У такий спосіб слідчий робить спробу викрити іншого учасника очної ставки в дачі неправдивих показань. Якщо справа багатоепізодна, доцільно ставити запитання, які стосуються лише окремого епізоду або факту. І після викладення в протоколі відповідей на запитання щодо окремого факту переходити до іншого.

Запитання, які мають бути поставлені у процесі очної ставки, слідчий готує заздалегідь. Особливо важливо це, коли йдеться про очну ставку між співучасниками злочину. Слідчий визначається з колом фактів, щодо яких необхідно допитати осіб. Як правило, це ситуації, коли одна особа дає правдиві показання, а інша не визнає свою участь у скоєнні злочину. За таких умов основна тактична рекомендація — проводити очну ставку за одним з епізодів або фактів, які розслідуються. Це не дає можливості особі, яка не визнає своєї участі у вчиненні злочину, знати, повністю або частково його співучасник розповів на допитах про обставини вчинення злочинів. Це також може зумовити створення у такого обвинуваченого уявлення про повне визнання його співучасником вини та схилити до дачі правдивих показань.

Очна ставка з метою актуалізації забутого може супроводжуватися пред´явленням доказів. Якщо показання одного з учасників очної ставки різняться з раніше даними ним, попередні показання можуть бути йому повністю або частково оголошені слідчим.

Після закінчення відповідей на запитання до учасників очної ставки з боку слідчого, їм надається можливість задати запитання один одному, які також заносяться до протоколу слідчої дії.