Криміналістика

3.4.4. Проведення виїмки

Тактика виїмки має суттєві відмінності від тактики обшуку. Пов´язано це з тим, що при виїмці фактично не здійснюються які-небудь пошукові дії примусового характеру, оскільки вона проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети і документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи або в певному місці. До того ж предметом виїмки частіше за все виступають конкретні документи.

Слідчий на місці виїмки у присутності понятих та інших учасників цієї слідчої дії оголошує особі, у розпорядженні якої знаходяться об´єкти виїмки, в отриманні яких зацікавлене слідство, постанову про виїмку або рішення суду (якщо йдеться про примусову виїмку із житла чи іншого володіння особи).

У разі відмови у видачі зазначених об´єктів вони можуть бути вилучені примусово. Якщо ж зазначені предмети заховані або видані не в повному обсязі, виноситься постанова про обшук, після чого проводиться зазначена слідча дія, яка для такої ситуації є невідкладною.

Безпосередньо процес виїмки документів і предметів складається з двох етапів: відбір об´єктів та їх вилучення.

При проведенні виїмки документів бажаною є участь у проведенні цієї слідчої дії спеціалістів, які мають спеціальні знання у відповідній галузі (бухгалтер, ревізор, інженер, економіст та ін.). Саме спеціалісти можуть звернути увагу слідчого на ознаки об´єктів, які становлять інтерес для слідства, та виявити латентні зв´язки між документами, які вже заплановані для вилучення, з іншими предметами і документами.

Виїмка також оформлюється протоколом, який віддзеркалює хід і результати проведення цієї слідчої дії. У протоколі описуються документи та їх реквізити, предмети, що були вилучені, та їх індивідуальні ознаки. У разі необхідності вказується їх місцезнаходження.

При вилученні документи мають бути детально оглянуті з фіксацією всієї необхідної інформації у протоколі виїмки. Однак, коли виникає необхідність у вилученні значної кількості документів, для чого необхідні тривалий час або застосування техніко- криміналістичних засобів, огляд вилучених об´єктів може бути проведений як самостійна слідча дія, про результати якої складається окремий протокол.