Криміналістика

3.4.2. Підготовка до обшуку або виїмки

Результативність проведення обшуку або виїмки значною мірою залежить від підготовки до проведення зазначених слідчих дій. Тому після прийняття рішення про проведення обшуку слідчий виконує певні підготовчі дії, які залежать від конкретної ситуації.

До підготовки входять: по-перше, отримання необхідної додаткової орієнтуючої інформації; по-друге, розробка певного тактичного плану обшуку. Ця підготовка здійснюється в ході проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів і обов´язково в умовах прихованої (негласної) діяльності, що в подальшому забезпечить елемент раптовості, який відіграє виключно важливу роль при проведенні цієї слідчої дії. Інколи слідчий вимушений проводити обшук за мінімальної інформації про особу, у якої проводиться обшук, про місце проведення обшуку та об´єкти обшуку через відсутність часу на підготовку.

Для проведення обшуку треба знати про групові, а за можливості — і про індивідуальні ознаки предметів, які треба відшукати та вилучити під час обшуку: к найменування, призначення, кількість, розмір, форму, матеріал, з якого виготовлені, індивідуальні особливості тощо.

Стосовно людини, у якої буде проводитися обшук, звичайно слідчому треба знати таке: її анкетні дані, фізичний стан і психічні особливості, місце та режим роботи, професія, навички (це може дати інформацію про ймовірні місця приховування предметів, які необхідно відшукати), дані про особу, на підставі яких можна дійти попереднього висновку про можливість прояву агресивності, активної протидії слідству під час проведення цієї слідчої дії та створення конфліктних ситуацій, про осіб, які проживають разом з нею і можуть перебувати під час обшуку в тому ж самому приміщенні (склад сім´ї та взаємовідносини в ній), наявність автотранспортного засобу (дані про марку, номерні знаки тощо), наявність гаража, дачі (адреси зазначених об´єктів, які потенційно, залежно від обставин події, що розслідується, та ситуації, що склалася, також можуть підлягати обшуку) тощо.

Далі треба отримати повну інформацію про приміщення, де буде проводитися обшук (точна адреса квартири, дому, установи, господарської будівлі тощо): план за поверхами (отримується переважно в бюро технічної інвентаризації), номер під´їзду; поверх, на якому розташовано приміщення; наявність балкону; схеми розташування приміщень у квартирі, домі, офісу тощо, які складаються за участю осіб, які були у цих місцях. Про місцевість, де планується проведення обшуку, зокрема, необхідно заздалегідь отримати інформацію про її характерні особливості, межі, орієнтири, шляхи підходу, наявність під´їзних шляхів та інших комунікацій тощо.

Це дозволить слідчому визначити обсяг робіт, який треба виконати учасникам обшуку та склад слідчої або слідчо-оперативної групи.

Уже на підставі оцінки та аналізу отриманої інформації слідчий складає тактичний план обшуку. В ньому, зокрема, має бути визначено таке: точна дата проведення обшуку; склад і кількість учасників обшуку з врахуванням відповідних умов проведення слідчої дії та з розподілом обов´язків між ними. Визначається необхідність участі у проведенні обшуку оперативних працівників правоохоронних органів (їх знаходження, наприклад, у місцях, куди особа, позбавляючись від компрометуючих її предметів, викидає їх із квартири при спробі слідчого увійти до квартири — під вікном);

спеціалістів, які потрібні для застосування техніко-криміналістичних засобів; осіб, за допомогою яких можна провести роботи, пов´язані з переміщенням предметів (вантажники), розкопками. Визначаються також: засоби забезпечення раптовості, попередження та подолання можливого збройного опору (протидії) з боку осіб, у яких проводиться обшук; послідовність і тактика пошукових дій на місці обшуку; питання оперативної взаємодії з органами внутрішніх справ.

Дата проведення обшуку, зокрема, визначається такими факторами: невідкладність проведення цієї слідчої дії; час, необхідний для проведення обшуку; наявність достатніх сил і засобів, потрібних для проведення обшуку в конкретній ситуації; ступінь підготовленості до проведення обшуку в умовах тактичного ризику; доцільність присутності на місці обшуку конкретних осіб (підозрюваних, членів сім´ї) та ін.

Склад учасників обшуку формується з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особливостей місця обшуку, території, яка підлягає дослідженню (наявність інформації про тайники), особливостей особи, у якої проводиться обшук, наявності зброї, характеру об´єктів, які мають бути вилучені, тощо. Виходячи з наведеного визначається необхідність у залученні до проведення обшуку спеціалістів, працівників міліції (наприклад дільничного інспектора органів внутрішніх справ), технічних працівників. Вирішується також питання щодо понятих.

Необхідні для обшуку техніко-криміналіcтичні засоби — це переважно пошукові засоби (щупи, магнітні підйомники, феромагнітні шукачі тощо), більшість з яких є у слідчій валізі.

Забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на майно обвинуваченого (підозрюваного). Під час обшуку на підставі своєї постанови про накладення арешту на майно слідчий одночасно може провести і його опис.

Отримуючи відповідну інформацію під час підготовки до обшуку, слідчий вже психологічно готується до проведення цієї слідчої дії, яка в силу примусового характеру часто супроводжується виникненням конфліктних ситуацій при її проведенні, що потребує від слідчого витримки, спокою та самовладання.

Непідготовленість до обшуку, яка дістає вияв перш за все в неотриманні достатньої інформації про об´єкт обшуку та особу, у якої він буде проводитись, підвищує ризик негативного результату обшуку.

Виїмці також можуть передувати відповідні підготовчі дії: визначення за допомогою оперативних працівників правоохоронних органів наявності у відповідному місці предметів або документів, які підлягають виїмці; залучення спеціаліста, за допомогою якого, наприклад, серед великої кількості паперів можна знайти документи, в отриманні яких зацікавлене слідство.