Криміналістика

3.3.4. Огляд речових доказів

Огляд предметів проводиться з метою встановлення к зв´язку з подією, що розслідується, і виявлення слідів злочину.

За загальним правилом огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця події, виїмки або обшуку, слідчий проводить на місці події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це неможливо, — за місцем провадження у справі.

Кваліфікований огляд окремих предметів слідчий переважно проводить у своєму кабінеті, оскільки це дозволяє більш ретельно оглянути предмети, вилучені під час інших слідчих дій.

Огляд предметів починається з вивчення к загального вигляду. Слідчий встановлює стан предмета, його найменування і призначення. У ході подальшого огляду виявляються: індивідуальні ознаки предмета, його дефекти та особливості; ознаки, які вказують, за яким призначенням предмет використовувався і як інтенсивно; ознаки, котрі вказують на зв´язок предмета, що оглядається, з подією, яка розслідується.

Завданнями такого огляду для слідчого є, по-перше, виявлення тих слідів і ознак, які в подальшому стануть об´єктами експертного дослідження; а по-друге, — суворе додержання правил поводження з предметами, які оглядаються, що гарантує їх збереження і доказову силу.

Огляд тварин. При розслідуванні кримінальних справ інколи виникає необхідність у проведенні огляду тварин (при крадіжці тварин, наприклад). Метою такого огляду є виявлення ознак, які дозволяють встановити належність тварини конкретному господарству або конкретній особі, а також ознак, за якими може бути проведено ототожнення тварини.

У процесі огляду встановлюються: а) вид тварини; б) порода, масть, стать і, за можливості, вік; в) ознаки належності тварини окремому господарству або особі: наявність клейма, спосіб ковки, наявність на тварині індивідуально визначеного предмета, наприклад ошийника з надписом; індивідуальні ознаки тварини — сліди від перенесених травм, індивідуальні анатомічні ознаки тощо.

З метою повного виявлення всіх вказаних ознак і правильного опису іх у протоколі огляду, доцільно залучати до участі в огляді спеціаліста — ветеринара або зоотехніка.