Криміналістика

3.1.3. Тактичні операції і тактичні комбінації

Вирішення проміжних (локальних) завдань розслідування передбачає здійснення тактичних операцій, які є важливим засобом вирішення слідчих (судових) завдань тактичного характеру, оскільки далеко не завжди можливо вирішити те чи інше завдання за допомогою однієї слідчої дії, тактичного прийому, оперативно-розшукового заходу.

Тактична операція — це сукупність взаємопов´язаних слідчих, оперативних, ревізійних та інших дій, які розробляються і проводяться у процесі розслідування за єдиним планом під керівництвом слідчого з метою реалізації тактичного завдання, яке не може бути вирішене шляхом проведення у справі окремих слідчих дій.

Метою тактичної операції завжди є вирішення конкретного завдання розслідування та здійснення відповідного впливу на слідчу ситуацію в цілому або на її компоненти. Безпосередньою метою тактичної операції, зокрема, можуть бути:

  • вирішення конфліктних ситуацій;
  • створення умов для проведення слідчої дії або іншої процесуальної дії та умов, які забезпечують результативність цієї дії;
  • забезпечення слідчої таємниці тощо.

При розслідуванні окремих видів злочинів у різних слідчих ситуаціях виникає потреба в плануванні і реалізації, зокрема, таких поширених тактичних операцій для розв´язання деяких завдань: «Атрибуція трупа», «Захист свідка», «Місце події»), «Перевірка алібі підозрюваного» тощо. їх можна віднести до типових тактичних операцій.

Зокрема, тактична операція «Захист свідка» передбачає такий комплекс слідчих, оперативних та інших дій: допит свідка; перевірка його заяви про наявність реальної загрози його життю або здоров´ю у зв´язку з дачею свідчень, які викривають винних (це можуть бути допити свідків, проведення комплексу оперативно-розшукових дій тощо); прийняття рішення про застосування заходів безпеки — винесення відповідної постанови слідчим; вилучення протоколу допиту вказаного свідка з матеріалів справи та заміна на копію протоколу, з якого вилучені окремі дані про свідка; застосування відповідних заходів безпеки, органом, який проводить таку діяльність, та ще кілька слідчих та інших процесуальних дій.

Вважається, що існують дві тактичні операції, здійснення яких є обов´язковим у всіх справах незалежно від того, до якого виду або категорії відноситься злочин, що розслідується, і в якій слідчій ситуації розглядається: «Захист доказів» і ««Перевірка показань особи, яка визнає себе винною у вчиненні злочину».

Операції, які вирішують самостійні, але локальні тактичні завдання або тактичні завданім в рамках криміналістичних операцій стратегічного характеру, мають назву тактичних комбінацій.

Тактична комбінація — це сукупність різних тактичних прийомів, об´єднаних однією метою для вирішенім конкретного тактичного завдання в рамках однієї чи кількох слідчих дій.

До числа таких тактичних комбінацій можна віднести: операції з встановлення психологічного контакту з особою, яка допитується; нейтралізація протидії проведенню слідчої дії з боку підозрюваних або обвинувачених тощо.

Інколи тактична комбінація застосовується з метою створення так званих психологічних пасток або «психологічних хитрощів». Йдеться про комплекс тактичних прийомів слідчого, які засновані на використанні неповного чи помилкового уявлення обвинуваченого про докази, що є у розпорядженні слідчого, і про його плани. Фактично — це приховування значущої для справи інформації від зацікавлених осіб або прийоми створення такої обстановки, що може бути двояко оцінена цими особами, або прийоми формування у них вигідних для слідчого цілей. При застосуванні таких комбінацій на практиці особливу увагу слід звертати на виконання вимог етичності.