Криміналістика

2.9.7. Встановлення технічних підробок підписів

Одним з поширених видів підробок документів, на можливість яких слід завжди звертати увагу за найменшої підозри, є технічні підробки підписів як одного з найбільш значущих реквізитів документів. Можна виділити такі способи підробки:

• підпис виконується на підставі зорового образу, що зберігається в пам´яті зловмисника;

• підпис перемальовується з наслідуванням особливостей дійсного зразка;

• підпис виконується впевнено після тривалих тренувань;

• підпис копіюється з дійсного на просвіт із застосуванням кострового освітлення;

• підпис відтворюється шляхом продавлювання дійсного підпису загостреним предметом на підкладений документ з наступним наведенням рельєфного зображення чорнилом або пастою;

• підпис копіюється на підкладений документ за допомогою надавлювання дійсного підпису загостреним предметом через копіювальний папір з наступним наведенням тонких ліній копіювальної фарби чорнилом або пастою;

• підпис відтворюється дуже точно шляхом використання виготовленого фотомеханічним способом факсиміле;

• підпис відтворюється дуже точно за допомогою комп´ютерного сканування з наступним його принтерним друком на документі.

Підробки перших двох видів викриваються досить легко шляхом звичайного огляду з використанням оптичних пристроїв невеликої кратності збільшення (2х—8х), які дозволяють чітко побачити зупинки письмового приладу при виконанні підпису, дрібні нерівності в лініях, характерні для уповільнених рухів, тупі закінчення штрихів, на окремих ділянках — їх переривчастість і потовщення, а також загальну картинність і, зрештою, «нещирість» підпису. За наявності таких цілком зрозумілих ознак призначення криміналістичної експертизи є недоцільним, оскільки для встановлення підробки немає потреби в спеціальних знаннях.

Встановлення факту підробки підписів, виконаних вільно в результаті тривалого тренування, без проведення почеркознавчої експертизи неможливо. Тут потрібний ретельний аналіз окремих ознак, що збігаються, виявлення розбіжностей у рефлексивних штрихах і відхилень в основних штрихах, а також встановлення наявності деяких дрібних елементів справжнього власного підпису підроблювача, які «перейшли» в підроблений підпис.

Фальшивість підпису, виконаного перемальовуванням зі справжнього, на просвіт встановлюється без особливих труднощів на основі наявних у штрихах підпису зупинок, звивистості, невеличких потовщень і переривів, тобто ознак уповільненого письма і перемальовування.

Підпис, підроблений за допомогою продавлювання з наступним наведенням вдавлень письмовим приладом, виявляється в спрямованому під гострим кутом освітлення з обох боків аркуша, а також за допомогою аналізу на предмет встановлення ознак, характерних для підмальовування.

Дещо складніше виявляється підробка підпису, сфальшованого за допомогою перекопіювання справжнього підпису через копіювальний папір. Тут також можна виявити ознаки уповільненого письма, що неминуче при наводці ледь помітних штрихів фарби копіювального паперу; факт підробки підпису з попередньою підготовкою встановлюється бездоганно шляхом його фотографування в інфрачервоних променях, які в силу фізичного закону Релея щодо розповсюдження світлових хвиль у каламутному середовищі без затримок проходять крізь фарби чорнила або пасти кулькової ручки і поглинаються барвником копіювального паперу. Якщо підпис зроблено з описаною вище попередньою підготовкою, на фотознімку буде бліде зображення підпису, що свідчить про підробку, а якщо такої підготовки не було, то плівка буде чистою.

Що ж стосується останніх двох видів підробки, то такі підписи є свого роду факсиміле і відрізняються від оригінальних підписів хімічним складом і фізичними властивостями матеріалу підписів, хоча за графічним відображенням збігаються із справжнім підписом. Фальшивість таких підписів експертизою матеріалів і речовин встановлюється однозначно.