Криміналістика

2.8. Криміналістичне вчення про холодну зброю

Холодною зброєю належить називати знаряддя і пристосування, які відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам, а також незвичні предмети, спричиняють колючий, ріжучий, рубальний, ударний або розтрощуючий ефект і призначені для нападу й активного захисту.

Для вирішення питання про належність предмета до холодної зброї в кримінально- правовому розумінні крім чіткого визначення її поняття необхідною є класифікація, яка, конкретизуючи загальні поняття, дає можливість кожного разу приймати обґрунтоване юридичне рішення.

Класифікацій холодної зброї існує немало, але ми віддаємо перевагу широко визнаній класифікації російського криміналіста О. С. Под- шибякіна, яку наводимо з деякими уточненнями, спрощеннями і конкретизацією. Отже, холодна зброя за способом виготовлення поділяється на заводську (фірмову, стандартну), кустарну (виготовлену майстрами-зброярами з урахуванням певних традицій), саморобну (виготовлену особами, які не є професійними зброярами). За призначенням вона поділяється на кримінальну, бойову (поліцейську, спеціальну, армійську), цивільну (мисливську, спортивну, належну до козачої форми та національного костюма).

Наведена класифікація визначає класи холодної зброї у найбільш загальному вигляді, вона є першим кроком до оперування предметами, що потрапляють до сфери кримінального судочинства, як холодною зброєю. Але для дієвої слідчої і розшукної практики потрібна більш предметна, конкретна і функціональна класифікація. Тому холодну зброю додатково поділяють за принципом дії на рукопашну, метальну й комбіновану з вогнепальною або газовою, наприклад ніж- револьвер або кинджал-кастет-револьвер, а метальну, в свою чергу, поділяють за джерелом енергії на засоби, що приводяться в дію мускульною силою людини, і засоби, в яких використовується енергія стиснутої пружини, натягнутої іуми тощо. До перших належать клинки, дротики, списи, бумеранги, бойові кільця, сурикени. Другі представлені метальними пристосуваннями для сурикенів і невеликих клинків, луками, арбалетами, пружинними рушницями.

За способам дії: холодна зброя поділяється на колючу, до якої належать багатозубці (вилки, тризубці тощо), багнети гранясті, шпаги, стилети, кинджали, ножі; рубальну — шаблі, шашки, тесаки, бойові сокири, бердиші; рубально-колючу — ятагани, палаші, мечі, алебарди; колючо-ріжучу — багнети пласкі, кинджали, ножі, ножні клинки та кігті; ударно- розтрощуючі — бойові рукавиці, кастети, надолонники, ударні персні, булави, палиці, перначі, дубинки, бойові нагайки, обушки (рос. кистені), нунчаки. Слід назвати деякі комбіновані пристосування, які важко віднести до певної групи. Це — зубчасті ланцюги, струни-обушки, бойові бичі-кинджали тощо.

При вилученні холодної зброї в протоколі обшуку або огляду слід зазначити: конструкцію холодної зброї, її розміри, комплектність складових частин, спосіб кріплення рукоятки до клинка; матеріал, з якого виготовлені частини зброї, його колір, міцність, характер поверхні, форма клинка, заточка леза (лез) і кінця клинка, ступінь гостроти заточки; пружність клинка, наявність поздовжніх заглиблень (Долів) на клинку, ребер жорсткості, обмежувача на рукоятці, маркувальних позначень, клейм, написів, пошкоджень.

Криміналістична експертиза холодної зброї, як правило, проводиться у тих випадках, коли вилучені предмети виготовлені саморобним способом і не мають чітко виражених ознак холодної зброї. Належність до холодної зброї предметів, виготовлених заводським способом (багнетів, мисливських ножів, шабель, кортиків тощо), може бути встановлена за загальним виглядом, заводськими клеймами, маркувальними позначеннями без проведення криміналістичної експертизи — шляхом слідчого огляду. Якщо ж для розслідуваної справи має значення походження холодної зброї заводського виготовлення, криміналістична експертиза може визначити, наприклад, до якої вогнепальної зброї за штатом належить даний багнет, у якій країні виготовлено ніж тощо.

Крім того криміналістичною експертизою холодної зброї вирішуються такі питання:

1. Чи є предмет, вилучений у підозрюваного, холодною зброєю?

2. До якого виду холодної зброї належить даний предмет (ніж, кинджал, надолонник, кастет, булава, нунчаки), вилучений у підозрюваного?

3. Яким способом виготовлено ніж, вилучений у підозрюваного, — заводським чи саморобним?

4. Чи є предмет, вилучений у даної особи, заготовкою холодної зброї?

5. Чи виготовлено наданий на дослідження предмет із спортивної або бойової зброї певного типу (спортивної шпаги, бойової шаблі)?

6. Чи використовувались дані інструменти для виготовлення досліджуваної холодної зброї?

7. Чи перебувала дана холодна зброя постійно в наданому на дослідження чохлі або піхвах?

Сліди дії холодної зброї на тілі людини й одежі досліджуються судово-медичною експертизою, такі сліди на інших об´єктах — трасологічною експертизою з використанням методик ідентифікації об´єктів за статичними або динамічними слідами.