Криміналістика

2.7.3. Можливості експертизи вибуху

До предмета судової вибухотехнічної експертизи (інша назва — технічна експертиза вибуху) відносяться фактичні дані щодо властивостей вибухових речовин, вибухових пристроїв, боєприпасів, слідів їх дії, механізму вибуху та інших обставин, пов´язаних з підготовкою, здійсненням і наслідками вибуху.

До об´єктів цієї експертизи належать штатні боєприпаси (гранати, міни, артилерійські постріли тощо), саморобні вибухові пристрої, елементи спорядження і частини штатних і саморобних вибухових пристроїв (у тому числі засоби ініціювання — запалювання і підриву), електричні, механічні схеми і прилади (пристосування), призначені для вироблення ініціюючого імпульсу; вибухові речовини і суміші (в тому числі саморобного виготовлення), хімічні реактиви, з яких виготовляються вибухові речовини і суміші; сліди вибуху (в широкому розумінні), а також піротехнічні засоби (імітаційні патрони, вибухові пакети тощо), у складі спорядження яких є вибухові речовини.

Об´єктами цієї експертизи є також матеріали справи, що містять необхідну для вирішення її завдань інформацію, — протоколи огляду місця події, матеріали щодо виявлення і вилучення речових доказів, фотознімки, відеозаписи, схеми місця події до і після вибуху, протоколи слідчих експериментів, висновки судово-медичних та інших експертиз.

Технічною експертизою вибуху стосовно факту та обставин вибуху вибухового пристрою, його дійсних і можливих наслідків вирішуються, в основному, такі питання:

1. Чи відбувся на місці події вибух вибухового пристрою?

2. Чи є пошкодження на предметах оточення місця події слідами вибуху вибухового пристрою?

3. Який вибуховий пристрій (вид, конструкція, призначення, принцип приведення в дію) був використаний для здійснення вибуху виходячи із слідів на місці події та вилучених під час його огляду предметах?

4. Чи є предмети, вилучені з місця події, осколками вибухового пристрою і якого саме?

5. Яка кількість вибухової речовини була підірвана виходячи з розмірів воронки на місці події?

Стосовно вибухового пристрою при експертних дослідженнях використовуються в основному такі питання:

1. Якщо вибуховий пристрій, вилучений з місця події, виготовлено промисловим способом, де (в яких галузях господарства, військової справи тощо) і з якою метою він застосовується?

2. Вибуховий пристрій якого виду застосовано (граната, міна, саморобний вибуховий пристрій тощо)?

3. Чи є предмети, вилучені на місці вибуху, деталями вибухової системи, і якщо так, то якої саме?

4. Чи однакові за конструкцією, матеріалами та принципом приведення в дію вибухові пристрої, виявлені в двох конкретних місцях?

5. Який спосіб виготовлення вибухового пристрою, принцип його дії?

6. Яку вибухову речовину і в якій кількості застосовано в процесі вибуху?

7. Який спосіб підриву (електричний, механічний або вогневий) використаний для вибуху, чи застосовувався у вибуховому пристрої сповільнювач (годинниковий механізм, ампула з хімічною речовиною тощо)?

8. Чи є дані креслення (малюнки), вилучені у певної особи, зображеннями вибухового пристрою або окремих його частин?

9. Чи можливий мимовільний вибух даного конкретного вибухового пристрою під впливом зовнішніх факторів (механічних, термічних, хімічних тощо)?

При дослідженні вибухових речовин і продуктів вибуху можна поставити такі питання:

1. Чи є на предметах, вилучених з місця вибуху, сліди (продукти) вибухової речовини, і якщо так, то якої саме?

2. Де дана речовина виробляється і в якій галузі промисловості використовується?

3. Чи могла ця речовина бути виготовлена кустарним способом?

4. Чи мають спільну родову (групову) належність вибухова речовина, виявлена на місці події, та вибухова речовина, вилучена у підозрюваного?

5. Які вибухові речовини та в якій кількості знаходяться в даному вибуховому пристрої?

При проведенні технічних експертиз вибуху застосовуються спеціальні знання та методи досліджень, які належать до різних галузей: фізики, хімії, військової техніки. Велике значення мають також криміналістичні знання в галузі трасології та судової балістики. Усе це визначає комплексний характер цих експертиз, для виконання яких необхідно залучати спеціалістів відповідних галузей знань.