Криміналістика

2.7.1. Короткі відомості про вибухові речовини і пристрої

Вибух — це вивільнення значної кількості енергії в обмеженому об´ємі за короткий проміжок часу. Вибух здійснюється частіше за все за рахунок вивільнення хімічної енергії вибухових речовин.

Вибухові речовини (ВР) — це порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, здатні вибухнути без доступу кисню.

За складом ВР поділяються на вибухові хімічні сполуки і вибухові суміші, а за призначенням — на ініціювальні (первинні) та бризантні (вторинні). Ініціювальна ВР (азид свинцю, гримуча ртуть, тетразен тощо) — високочутлива до найпростіших імпульсів маса (удар, тертя, наколювання, електрична іскра тощо), яка застосовується для збудження вибухових перетворень у зарядах вторинних ВР. Бризантні ВР мають велику швидкість детонації, тобто швидкість вибухового перетворення — до 8 км/сек; серед них можна виділити гексоген, октоген, тротил, тетрил тощо.

Під вибуховими пристроями (ВП) розуміють саморобні чи виготовлені промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціально підготовлені і за певних обставин спроможні за допомогою використання хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) створити вражаючі ефекти — спричинити смерть, тілесні ушкодження, істотну матеріальну шкоду шляхом вивільнення, розсіювання або впливу ударної хвилі, спалаху світла, теплової енергії, осколків, токсичних речовин, радіоактивних матеріалів, біологічних агентів. ВП можуть бути штатні та виготовлені з використанням побутових предметів — портфелів, іграшок, пакетів, електроприладів. Вони можуть спрацьовувати від натискування, падіння, піднімання, впливу радіохвиль певної частоти.

Основними елементами ВП є заряд ВР або вибухонебезпечної суміші, засоби ініціювання (підривник, детонатор), обладнання для приведення ВП у дію та корпус ВП, хоч останній може бути й безоболонковим.

Підрив вибухового пристрою може здійснюватись механічним, електричним або вогневим способами. Для першого використовують механічний підривник — детонатор, ударник, пружину та запобіжну чеку. Для другого способу підриву застосовують електродетонатори, електробатареї або інше джерело живлення: ініціювання підриву відбувається шляхом замкнення електромережі і підриву детонатора (дистанційно або за допомогою проводів). Третій спосіб підриву передбачає для ініціювання детонатора використання вогнепровідного шнура.