Криміналістика

2.6.6. Підготовка матеріалів на судово-балістичну експертизу

Судово-балістичні експертизи призначаються для вирішення широкого кола задач Ідентифікаційного й неідентифікаційного характеру, пов´язаних з дослідженням вогнепальної зброї і боєприпасів, слідів пострілу в самій зброї, на ураженій перешкоді і на стрільці

Об´єктами судово-балістичної експертизи є вогнепальна зброя, боєприпаси та їх частини (патрони, гільзи, кулі, дріб, картеч, пижі, прокладки), предмети зі слідами пострілу.

... проведення цієї експертизи необхідно винести постанову про и призначення, в якій зазначаються: прізвище експерта або назва установи, експертам якої доручається проведення експертизи; питання, на які експерт повинен дати висновок; об´єкти, які мають бу- и досліджені; а також перелік матеріалів, що надаються експерту ДЛЯ ознайомлення (копії протоколу огляду місця події, протоколів деяких допитів тощо).

Усі матеріали, перелічені в постанові, і сама постанова ретельно готуються до пересилки: документи вмішуються в конверти, а речові докази — в міцні коробки чи ящики таким чином, щоб вони не були пошкоджені і не стикались один з одним у процесі транспортування. Матеріали на експертизу доставляються спеціальною поштою або нарочним.

Результати експертизи багато в чому залежать від переліку поставлених питань і якості їх формулювання. До класифікаційних питань належать такі;

1. Чи є вогнепальною зброєю предмет, вилучений у підозрюваного?

2. До вогнепальної зброї якої системи, моделі, зразка, калібру належить револьвер (пістолет), вилучений у ім´ярек?

3. Із зброї яких виду, калібру і системи вистріляна куля, вилучена з трупа?

4. Яким порохом і якими снарядами зроблені останні постріли з кожного ствола даної рушниці?

5. Частиною вогнепальної зброї якого виду, зразка, моделі є дана деталь (магазин, затвор, вісь барабана револьвера тощо)?

6. Чи є даний шматочок металу частиною купі, а якщо так, то до яких виду і зразка належить ця куля?

Потребують граничної точності формулювання питань діагностичного характеру, серед яких виділяються такі:

1. Чи є справним і придатним для стрільби пістолет, вилучений у підозрюваного?

2. Чи міг із даного пістолета відбутися постріл без натискування на спусковий гачок, наприклад, при його падінні на дерев´яну підлогу стволом вниз з висоти 70 см?

3. Чи стріляли з двоствольної мисливської рушниці, вилученої у підозрюваного, після її останнього чищення і змазування?

4. З якої відстані стріляли в двері даного будинку судячи з розсіювання дробу?

5. Якою є пробивна дія зброї (або дальність убивчої дії)?

6. Яка причина розриву ствола даної дробової рушниці?

7. Яким було взаємне розташування рушниці і дверей даного будинку в момент пострілу судячи з напрямку каналу вогнепального пошкодження?

8. У який спосіб виготовлено даний пиж (вирізання, висічка тощо)?

9. Який з отворів вогнепального пошкодження на об´єкті є вхідним і який вихідним?

10. Чи є на руках даної особи мікронашарування, що з´явилися в результаті пострілу із зброї певного виду, моделі?

11. Яка з наданих куль, вистріляних з одного екземпляра зброї, вистріляна першою?

Особливе місце в судово-балістичній експертизі посідають ідентифікаційні дослідження, результати проведення яких можуть дати пряму і категоричну відповідь щодо знаряддя злочину і дати можливість серйозно обґрунтувати версію про конкретного зловмисника.

Серед питань, що вирішуються експертами в цій сфері, важливо зазначити такі;

1. Чи вистріляна дана куля з конкретного пістолета, вилученого у підозрюваного?

2. Чи відстріляні п´ять гільз, виявлених на місці події, з конкретного пістолета, вилученого у обвинуваченого?

3. Чи вистріляна картеч, вилучена з тіла потерпілого, з конкретної мисливської рушниці?

4. Чи є частинами одного патрона куля, вилучена з тіла потерпілого, і гільза, виявлена на місці події?

5. Чи належать дані патрони (їх частини у вигляді куль, гільз, дробу, картечі) до продукції одного підприємства (одного рову випуску, однієї виробничої партії)?

Готуючи матеріали до направлення на експертизу, в жодному разі не можна забувати про обов´язковість ознайомлення обвинуваченого або підозрюваного з фактом призначення експертизи, поставленими перед нею питаннями і про необхідність максимального задоволення його обґрунтованих клопотань про постановку додаткових питань.