Криміналістика

2.5.10. Підготовка матеріалів на експертизу слідів

Експертиза слідів завершує процес к дослідження. Успіх цього етапу, крім іншого, багато в чому залежить від його підготовки, яка складається з кількох важливих організаційних заходів. Першим з них є забезпечення надійної упаковки і зберігання слідів, предметів-носіїв зі слідами, зліпків та відбитків. Упаковка має унеможливлювати пошкодження речових доказів, слідів та зразків, особливо в процесі транспортування. Посилки з такими матеріалами в експертні установи направляються спеціальною поштою, а в деяких випадках доставка здійснюється нарочними.

Особа, у провадженні якої перебуває справа, прийнявши рішення про проведення експертизи, виносить постанову про її призначення, в якій разом з переліком обов´язкових офіційних реквізитів зазначає, з приводу чого призначається експертиза, експертам якої установи доручається її провести, які питання ставляться для експертного вирішення, що конкретно направляється на експертизу і в якому вигляді. Якщо з моменту вчинення злочину минув тривалий час, у постанові мають повідомлятися, наскільки це можливо, дані про зміни, що відбулися за цей час із слідоутворюючим об´єктами.

Для проведення дактилоскопічної експертизи направляються вилучені предмети зі слідами, к масштабні фотознімки, відбитки чи зліпки, а також обов´язково — дактилоскопічні карти всіх осіб, які перевіряються. Перш за все, експерти повинні відповісти на принципові питання:

1. Чи залишені сліди рук, вилучені з місця події, даною особою?

2. Чи залишені сліди рук, вилучені в різних конкретних місцях, однією особою?

Залежно від обставин справи і наявних у слідчого доказів можуть вирішуватись і такі питання:

1. Якою рукою і якими пальцями залишено сліди?

2. Чи відобразились у слідах особливості рук особи, яка залишила сліди, і які саме?

3. До якої вікової групи належить особа, котра залишила сліди рук на місці події?

Готуючи призначення криміналістичної експертизи ніг або взуття, необхідно надсилати зліпки слідів, к масштабні фотознімки, взуття, перевіряється. Якщо слід залишено босою ногою, то обов´язково направляються відбитки або зліпки, виготовлені з експериментально одержаних слідів ніг осіб, що перевіряються.

Основні питання експерту виглядають так:

1. Чи залишені виявлені на місці події сліди босих ніг особами, підозрюваними у вчиненні злочину?

2. Чи залишені виявлені на місці події сліди взуттям, вилученим у підозрюваного (чи його ногами, одягненими в шкарпетки, панчохи)?

Ситуаційно можна поставити й такі питання:

1. Взуттям якого типу залишено сліди? Скільки осіб перебували на місці події?

2. Який орієнтовний зріст особи, сліди взуття котрої виявлені на місці події?

3. Чи відобразилися в доріжці слідів ніг (взуття) особливості опор- но-рухового апарату особи, яка к залишила?

Для проведення трасологічної експертизи слідів зубів, разом з виявленими слідами зубів або к зліпками, в розпорядження експерта надаються експериментальні сліди зубів осіб, які підлягають перевірці, а в необхідних випадках — і гіпсові копії зубного апарату, закріплені в артикуляторі. Для одержання експериментальних слідів, які знімаються лікарем-стоматологом або техніком- протезистом, використовують спеціальні пластмаси, застосовувані в зубопротезній техніці.

Ця експертиза вже традиційно проводиться судовими медиками, хоча методично вона цілком може бути проведена як комплексна криміналістом-трасологом і лікарем- стоматологом. На вирішення експертизи слідів зубів варто поставити такі питання:

1. Чи залишені сліди зубним апаратом конкретної людини?

2. Чи залишені різні сліди зубами однієї особи або кількох осіб?

Ситуаційно може виникнути потреба у вирішенні й таких питань:

1. Чи залишені сліди зубами людини?

2. Які особливості зубного апарату людини, яка залишила сліди?

3. Як розташовувались коронки в роті особи, яка зробила укус?

4. Яким у момент укусу було взаємне розташування потерпілого і особи, котра зробила укус?

На трасологічну експертизу слідів знарядь злому направляють сліди з частинами предметів або к зліпки разом з масштабними фотознімками, схемами та, безумовно, знаряддя, якими ці сліди могли бути утворені. Замки й пломби доставляються в натурі. Разом з ними експерту надаються штатні ключі та пломбіратори, а також ключі або пристосування, якими замки могли відкриватися, а пломби повторно пломбуватися.

Експертним шляхом вирішуються такі питання:

  1. Чи залишені сліди, виявлені на місці події, знаряддям, вилученим у підозрюваного?
  2. З якого боку (зовнішнього чи внутрішнього) зроблений злом перешкоди?
  3. Чи нанесені відбитки клейм на різних виробах одним й тим самим клеймом?
  4. У який спосіб було знищено або змінено номер (знак) на даному виробі?
  5. Яким був первинний номер на даному виробі?
  6. Чи нанесені видимі цифри і літери номера на даному виробі інструментами, вилученими у даної особи?
  7. Чи відкривався вилучений на місці події замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними чи підробленими ключами)?
  8. Чи відкривався вилучений на місці події замок яким-небудь з ключів чи якоюсь з відмичок, вилучених у даної особи?
  9. За допомогою яких знарядь (інструментів, апаратів) розкрито металеву шафу (ящик, сейф)?

10.Чи обтискалася пломба конкретними промбирувальними лещатами; чи обтиснуті представлені пломби одними пломбирувальними лещатами?

Ситуаційно може виникнути необхідність у вирішенні таких питань:

1. Якими знаряддями утворені сліди злому?

2. Яка послідовність утворення слідів?

3. Які сліди (частки) могли утворитися на тілі й одязі особи при здійсненні злому?

4. Якій установі пробірного нагляду чи підприємству належить пробірне клеймо, відбиток котрого нанесений на виріб?

5. Чи змінювались маркувальні позначення на даному виробі (зброї, двигуні тощо)?

6. Чи можна відкрити замок, вилучений з місця події, сторонніми предметами?

7. Чи одним способом відімкнено (зламано) пред´явлені експерту замки?

8. Чи розкривалася і чи повторно навішувалася представлена пломба?

9. Чи можливо витягти дріт (линву, трос) із представленої пломби без порушення її цілісності?

10. Чи відділявся сургучний відтиск печатки з посилки після його нанесення?

Для проведення експертизи слідів транспортних засобів до експертної установи направляють зліпки слідів, оглядові й детальні фотознімки та схему місця події, а також речові докази, які підлягають дослідженню: шини коліс, скалки, обломки, частини транспортного засобу (наприклад крило, бампер), одежа потерпілого. Експерти можуть дати відповіді на такі питання:

1. Чи залишений виявлений на місці події слід шини одним з коліс наданого на дослідження автомобіля?

2. Чи є на деталях наданого на дослідження автомобіля сліди, свідчать про його контакт з пішоходом?

3. Чи є на одязі потерпілого сліди волочіння по дорожньому покриттю?

4. Чи складали осколки (скла, пластмаси), вилучені при огляді місця події, та залишки скла (пластмаси), виявлені в автомобілі, єдине ціле?

Ситуативно можуть бути з´ясовані такі питання:

1. Чи змінювалися знаки на номерній табличці автомобіля?

2. На транспортні засоби яких моделей установлюються шини, сліди котрих виявлені на місці події?

3. У якому напрямку рухався транспортний засіб у момент утворення слідів шин, виявлених на місці події?

4. На транспортних засобах яких моделей установлюються розсіювачі, осколки яких виявлені на місці події?

5. До якого виду транспортного скла (триплекс, сталініт тощо) належать осколки, вилучені з місця події?

На експертизу для встановлення цілого за частинами направляють частини предмета (предметів), виявлені в різних місцях, або предмет і частину, що ймовірно від нього відділилася. Перед експертом ставляться питання:

1. Чи складали два (і більше) об´єкта єдиний предмет?

2. Чи належав даний об´єкт (деталь, частина) конкретному механізму, агрегату?

3. Яким є механізм (розлом, розрив, розріз) відділення частин від цілісного предмета?

4. Чи використовувалися для відділення частин від цілого предмета які-небудь інструменти і якого роду?