Криміналістика

2.4.3. Судовий відеозапис

Передбачена КПК можливість використання відеозапису на досудовому слідстві набуває все більш поширеного втілення в практику розслідування. Відеозапис практично витіснив технічно складну й організаційно недосконалу кінозйомку і разом з фотозйомкою утворює сучасну систему надійної фіксації перебігу та результатів слідчих дій, а також має значну інформаційну цінність у документуванні оперативно-розшукових заходів.

Відеозапис має багато переваг перед іншими видами образної фіксації перебігу і результатів дій слідчого та оперативного працівника:

• дає можливість без спеціальної обробки відразу одержувати результат застосування;

• забезпечує повноту фіксації;

• містить інформацію про динаміку розгортання фіксованої події;

• дозволяє одночасно фіксувати звук і зображення на магнітній стрічці;

• дає можливість візуально контролювати якість і зміст запису відразу ж після його завершення та фрагментарно — під час запису;

• дозволяє під час зйомки через трансфокацію переходити до різних планів зйомки без її переривання;

• забезпечує можливість під час перегляду й демонстрації запису використовувати стоп-кадр;

• дає можливість уповільнити рух кадру при перегляді й демонстрації відеофільму, що дозволяє детально вивчити елементи пересування об’єкта (стробоефект);

• дозволяє багаторазово використовувати відеострічку для запису, стираючи попередній запис.

Застосування відеозапису пов´язано з низкою загальнотехнічних, організаційних, техніко- криміналістичних і тактико-криміналістичних обставин і умов.

Технічні можливості сучасної відеотехніки забезпечують отримання цілком задовільного кольорового зображення навіть за несприятливих умов освітлення без додаткових освітлювачів під постійним контролем якості зображення і звуку. Це тим більше можливо, що багато камер обладнано лампами підсвітки, які вмикаються автоматично. При зйомках у глибоких сутінках і в темряві використання потужних освітлювачів, наприклад автомобільних фар, дозволяє одержати зображення таким, яким воно сприймається простим оком.

В електронних відеошукачах камер відтворюються показання часу запису: рік, місяць, день, година, хвилина, а іноді й секунди і навіть частки секунди. Вони фіксуються автоматично на стрічці й можуть використовуватись як надійне джерело інформації.

Сучасні відеокамери обладнані об´єктивами зі змінною фокусною відстанню (трансфокаторами), кратність яких знаходиться в інтервалі від 4х до 10х і навіть до 20х, а такі камери, як «Панасонік NV-M-300EN» і «Панасонік NV-M40E», дають до 100х збільшення масштабу. Це означає, що, не рухаючись з місця, можна знімати і загальні, і середні, і детальні плани.

Відтворення відеозображення проводиться за допомогою відео- монітора, телевізора, плейера, а для демонстрації зображення в суді слід використовувати лише телевізор, який має кращу якість зображення і звуку, ніж монітор і плейєр.

В організаційному аспекті важливо зазначити два моменти. По-перше, зйомка на місці має здійснюватися спеціалістом-оператором під керівництвом слідчого, який дає вказівки щодо точок, напрямків та об´єктів зйомки, а також стосовно зйомочних планів кожного з об´єктів та тривалості зйомки кожного кадру. По-друге, перед зйомкою слідчої дії розробляється сценарний план, або кадро-план, який має забезпечити послідовність зйомки, логічне розчленування відеоматеріалу на окремі етапи, що є вузловими в даній слідчій дії, намітити тривалість зйомки окремих епізодів, методи і види зйомки, продумати приблизний словесний коментар до кожного з епізодів, у всякому разі треба написати вступну частину фонограми, яку слід озвучити на початку зйомки фільму.

При проведенні відеозйомки використовуються традиційні для судової фотографії види і методи, але, безумовно, з новими технічними можливостями. Виконуючи звичайну зйомку місця, не варто тримати довго в статиці певний кадр, оскільки це переобтяжує фільм і знижує його інформативність. Водночас, не слід робити короткі, хоч і послідовні, відеозаписи, оскільки людина якісно сприймає зображення, розуміючи його зміст і сенс та одержуючи можливість для аналізу побаченого, безперервно 8—10 сек. У зв´язку з цим, проводячи панорамну зйомку, з кадру на кадр слід переходити повільно і плавно. Найкраще це робити зі штатива. Орієнтуючу зйомку доцільно за допомогою трансфокатора плавно переводити в оглядову (так званий наїзд), оглядову — у вузлову, а вузлову — в детальну з використанням в останньому випадку масштабу.

Прийняття рішення про застосування відеозйомки при проведенні тієї чи іншої слідчої дії залежить від умов і передбачуваного перебігу конкретної дії. У принципі, доцільно застосовувати відеозйомку при проведенні огляду місця події, слідчого експерименту, перевірки показань на місці, обшуку, допиту, пред´явлення для впізнання, ексгумації.

Під час огляду місця події відеозйомку доцільно застосовувати у справах про крупні аварії, пожежі, порушення правил охорони природи, залізничні та авіаційні катастрофи. У таких випадках орієнтуючу й оглядову відеозйомки слід здійснювати, крім іншого, також з вертольоту. При цьому зйомку треба починати негайно, тому що дії пожежників, залізничників, бійців МНС і МВС, спрямовані на спасіння людей і ліквідацію наслідків, можуть істотно змінити обстановку місця події.

Проводячи зйомку, треба коротко і чітко коментувати основні обєкти, що з´являються в кадрі, особливо коли їх призначення і нормальний стан недостатньо зрозумілі глядачеві (наприклад труби газового розподільника, елерон крила літака, вузол зчеплення залізничних вагонів тощо). У випадках завершення ліквідації руйнувань і зміни при цьому зовнішнього виду місця події, появи нових деталей в результаті, наприклад, розчистки завалів, разом з повторним оглядом місця події необхідно провести повторний відеозапис, пов´язавши його з попереднім відповідним коментарем.

Зйомку трупів слід проводити із застосуванням правил оглядової та вузлової зйомки двостороннім і хрестоподібним способами. При зйомці наслідків ДТП доцільно зафіксувати крім транспортних засобів полотно дороги й узбіччя від повороту до повороту з невеличкими затримками руху камери на дорожніх знаках.

Досить значне місце у системі слідчих дій належить слідчому експерименту. Серед багатьох його різновидів відеозапис доцільно проводити у тих з них, коли необхідно зафіксувати динаміку обставин, що перевіряються. Тут можна виділити такі групи експериментів:

а) встановлення можливості здійснити певні дії у даній обстановці;

б) встановлення здатності виконати певну операцію у вказаний період часу; в) встановлення можливості виконати певну роботу самостійно; г) встановлення наявності у особи певних навичок.

Залежно від завдань, які вирішуються слідчим експериментом, проводиться відеозйомка з деякими особливостями. Однак кожного разу має бути зафіксовані обстановка, в якій проходить експеримент, динаміка події. Можуть бути зняті кадри про дії підозрюваного при спробах проникнути в приміщення, наприклад, через пролом у стіні, за допомогою пожежної драбини, через вікно або кватирку; його можливості самостійно подолати якусь перешкоду чи перемістити деякий важкий предмет; наявність професійних чи злочинних навичок, наприклад уміння перепиляти напилком дужку навісного замка тощо.

Зйомки слідчого експерименту проводяться середніми та крупними планами в суворій послідовності перебігу експерименту і всіх його повторів.

Особливе місце у відеофіксації посідає зйомка ходу перевірки показань на місці У процесі проведення цієї дії за допомогою відеозапису можуть бути застосовані два варіанти фіксації залежно від змісту й характеру дій особи, чиї показання перевіряються: рух маршрутом або дії особи на одному якомусь місці. При цьому матеріали відеозйомки набувають особливої доказової цінності, якщо місця, на які вказує особа, збігаються з місцями, де раніше при огляді були виявлені та належним чином зафіксовані які-небудь матеріальні сліди або предмети.

Оскільки перевірка показань на місці звичайно триває значний час, відеозйомку для її фіксації слід проводити епізодично, відбиваючи основні, найбільш істотні моменти, які в спеціальній літературі одержали умовну назву «опорних пунктів», котрі дозволяють об´єктивно зіставляти показання з реальною обстановкою.

Повторення яких-небудь дій спеціально для відеозйомки, як загальне правило, не допускається, оскільки це вносить елементи інсценування, гри, що значно зменшує достовірність отриманих результатів і завжди може поставити під сумнів істинність встановлюваних таким чином фактів при їх оцінці. Однак, якщо за самим змістом слідчої дії допускаються повтори (наприклад неодноразове подолання особою, чиї показання перевіряються, якої-небудь перешкоди), то слідчий може провести повторну фіксацію на відеоплівку, запропонувавши цій особі повторити свої дії.

У ході фіксації маршруту руху немає необхідності відображати весь шлях. Необхідно зафіксувати початковий момент маршруту від виходу з певного приміщення або від посадки в транспортний засіб, потім знімати зазначені в показаннях особи орієнтири та інші, чітко видимі, об´єкти, які знаходяться на шляху слідування групи і які можуть слугувати додатковими ознаками, що індивідуалізують даний шлях (загальний вигляд і назва вулиці, номери будинків на ній, вказівник доріг, щити з написами, перехрестя, окремі будівлі, споруди, зупинки міського транспорту тощо).

Якщо зйомка здійснюється з транспортного засобу, в кадрі постійно повинна знаходитись особа, показання якої перевіряються (передній план, правий чи лівий бік кадру), а маршрут фіксується через вітрове скло загальними і середніми планами. Біля основних орієнтирів робляться зупинки, і зйомка проводиться статично або панорамним способом. Оператор чи інші члени групи при цьому можуть виходити з транспортного засобу.

Під час руху маршрутом пішки в кадрі повинна знаходитись людина, показання якої перевіряються, яка йде попереду всіх, а також поняті. Це дасть можливість у майбутньому достатньо переконливо визначити хід і характер перевірки показань, що часом дозволяє зняти деякі непорозуміння, які виникають під час слідчої дії (наприклад дії особи під впливом вказівок слідчого).

За допомогою відеозйомки на місці перевірки показань необхідно шляхом панорамування відобразити орієнтири, що оточують це місце, потім провести його огляд, показавши умови проведення цієї дії та розташування учасників, а далі зафіксувати послідовно переміщення, дії та жести особи, показання якої перевіряються. При цьому дії та жести особи повинні бути чіткими і суворо визначеними, такими, що не піддаються різному тлумаченню, — це дозволить успішно використовувати одержані дані в процесі доказування, оскільки дасть можливість зіставляти й пов´язувати їх з даними, одержаними раніше, при проведенні інших слідчих дій. Зйомка ж «взагалі» на маршруті й на місці перевірки показань може виявитися в кінцевому рахунку навіть шкідливою, оскільки легко може посіяти сумніви в правдивості показань особи, яка говорила і діяла на місці перевірки неконкретно.

Необхідно зазначити, що, якщо стосовно одних і тих самих обставин перевіряються показання кількох осіб, відеозйомка має сприяти об´єктивному зіставленню одержаних від них відомостей. Для цього У відеофільмах, знятих за їхніми показаннями, повинні бути відображені крім вказаних кожним із них загальні для всіх орієнтири.

Відеозйомка може знадобитись при проведенні обшуку. За її допомогою доцільно зафіксувати виявлення та розкривання тайника, момент виймання з нього вмісту і крупним та детальними планами - витягнуті предмети (гроші, цінності, зброя тощо). Така відео- стрічка дозволяє підкреслити факт навмисності й продуманості дій розшуканих осіб щодо приховування названих предметів. Оскільки виявлення тайника для оператора може бути неочікуваним, припустимо знову замаскувати тайник, зафіксувати де місце на відеострічку, потім відобразити процес розкривання тайника і далі — в зазначеному порядку. Ця операція має бути ретельно і точно відображена в протоколі обшуку.

Відеозапис під час допиту дозволяє поєднати фонозапис і відео- фіксацію, відобразивши обстановку, в якій проходив допит, поведінку допитуваного, відповіді на поставлені запитання, зовнішні реакції на запитання, ритм мови, паузи, жести, рівень освіченості, вихованості тощо. Звісно, що всього цього позбавлений протокол допиту, який вибірково передає лише вербальну інформацію, коли жива мова й особливості спілкування замінюються сухим, безбарвним переказом, причому майже завжди на рівні мовної підготовки й лексичного стилю слідчого. Крім того, відеозапис може спростувати заяву допитаного про незаконні методи допиту, які начебто застосовувались до нього для одержання вимушеного зізнання. Корисними можуть виявитись матеріали відеозапису і при оцінці зробленого обвинуваченим на досудовому слідстві щирого зізнання у скоєнні злочину, коли він у ході судового розгляду з якихось причин відмовляється від даних раніше показань.

Безумовно корисним є відеозапис під час допиту осіб, які перебувають у тяжкому хворобливому стані, а тим більше — в стані, небезпечному для життя, коли відкладати допит не можна, а чисто вербальний виклад їхніх показань буде надто далеким і за змістом, і за формою від дійсного спілкування.

Бажано проводити відеозапис допиту осіб, коли відчутно утруднюється процес одержання інформації, зокрема під час допиту глухонімих, осіб з дефектами мови, осіб, які не володіють мовою судочинства, а також осіб, стосовно яких призначається психіатрична експертиза. У таких випадках відеозапис дозволить

проконтролювати правильність та якість перекладу мови, знаків, жестів, може слугувати корисним матеріалом для експертів — психіатрів і психологів.

Заслуговують на увагу рекомендації практиків щодо застосування відеозапису під час допиту малолітніх, оскільки спілкування з ними характеризується своєрідним проявом вербальної інформації й масою невербальних сигналів, що може потребувати спеціального тлумачення й пояснення. Крім того відеозапис допиту малолітнього, особливо — потерпілого, може бути вивчений судом без виклику малолітнього у судове засідання з етичних міркувань.

Досить ефективним може бути відеозапис допиту у випадках, коли з тактико- психологічних міркувань дуже ризиковано зводити віч-на-віч допитувану особу, що викриває інших співучасників, з якимось із них, коли існує загроза його вирішального впливу на допитуваного з метою відмови від попередніх показань або дачі неправдивих показань, чи змови співучасників про узгодження показань. У таких випадках слідчому доцільно продемонструвати відеозапис з викривальними показаннями під час допиту іншого співучасника, який вперто заперечує свою участь чи роль у вчиненні злочину.

В особливих випадках відеозапис може бути застосований при пред ´явленні для впізнання живих осіб. До таких випадків слід віднести впізнання підозрюваним або обвинуваченим потерпілого, впізнання за функціональними ознаками, впізнання глухонімим або, більше того, незрячим. На плівці треба зафіксувати умови проведення впізнання, момент вибору тим, хто впізнає, місця серед інших учасників впізнання, момент появи особи, яка впізнає, в приміщенні, де проводиться впізнання, дії цієї особи після пропозиції слідчого приступити до впізнання (все це знімається середніми планами з періодичними переходами на крупні плани), дії впізнаного в момент впізнання, окремо — впізнану особу та її характерні ознаки (тут застосовуються крупні й детальні плани). Повторне пред´явлення для впізнання одній і тій самій особі будь-яких об´єктів спеціально для відеозапису не допускається.

Відеозйомка під час ексгумації дозволяє зафіксувати всі її етапи, показати вхід на кладовище, найменування останнього, епізодично — шлях до могили, могилу середнім планом і таким самим планом сусідні могили, крупним планом — напис на плиті чи хресті могили і написи на сусідніх могилах. Потім, практично не вимикаючи камери, знімають дії технічних помічників: видалення плити чи хреста, стадії розкопування могили, кришку домовини, очистку землі навколо домовини, заведення канатів, виймання домовини, яку після встановлення її на поверхні знімають з усіх боків крупними планами, щоб показати її стан, наявність чи відсутність пошкоджень. Після цього фіксуються зняття кришки домовини, залишки ритуальних прикрас, звільнення від них судовим медиком обличчя трупа (черепа). Судовий медик дає пояснення своїм діям і коментує стан трупа, а слідчий повідомляє, в який морг для проведення судово-медичної експертизи направлено труп.