Криміналістика

2.4. Судова фотографія і відеозапис

Судова фотографія (останнім часом набуває поширення термін «криміналістична фотографія») являє собою галузь криміналістичної техніки, яка розробляє фотографічні засоби, методи та прийоми фотографічного виявлення, фіксації н дослідження об´єктів, що містять доказову інформацію, іншими словами — вона є сукупністю фотографічних засобів і методів достовірної фіксації й наукового дослідження матеріальних об´єктів, що потрапляють у сферу правового регулювання.

Судова фотографія поділяється на великі розділи: відображаюча фотографія, яка дозволяє адекватно відбивати обстановку, предмети і процеси реального світу (її ще іноді називають фіксуючою або судово-оперативною, що є не зовсім точним в обох випадках), та дослідницька фотографія, яка дозволяє вивчати об´єкти і виявляти в них такі ознаки і властивості, які неможливо виявити шляхом звичайного огляду або за допомогою звичайної фотографічної фіксації (її ще нерідко неточно називають судово-експертною фотографією).

Види, методи і способи відображаючої та дослідницької фотографії наводяться у схемах.