Господарське право України. Частина 1

§ 4. Дії, що пов’язуються з державною реєстрацією суб’єкта господарювання, їх види та юридичне значення

Реєстрація в органах державної статистики. Згідно з Положенням про ЄДРПОУ, затвердженим постановою КМ України № 118, з метою забезпечення єдиного державного обліку підприємств та організацій усіх форм власності суб’єкти господарської діяльності - юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи повинні бути включені до ЄДРПОУ. Ідентифікаційний код, що зазначається органом державної реєстрації в свідоцтві про державну реєстрацію, є складовою частиною інформаційного фонду ЄДРПОУ, який забезпечує єдині принципи ідентифікації всіх суб’єктів господарської діяльності - юридичних осіб, їх філій (відділень), представництв, відокремлених підрозділів. Як вже зазначалося вище, згідно з ч. 1 ст. 26 Закону про державну реєстрацію державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи передає органам статистики повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, що є підставою для реєстрації в цих органах. Довідка про включення до ЄДРПОУ видається органом державної статистики суб’єкту підприємницької діяльності за його запитом у 5-денний термін. Також у 5-денний термін після включення суб’єкта підприємницької діяльності до ЄДРПОУ орган державної статистики подає відповідному органу державної податкової служби відомості щодо його реєстраційних даних.

Реєстрація в органах державної податкової служби. Порядок взяття на облік в органах державної податкової служби суб’єктів підприємницької діяльності встановлено наказом Міністерства фінансів України № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів». Зокрема, для взяття на облік платники податків - юридичні особи подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:

- заяву за ф. № 1-ОПП;

- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру, якщо заявником є юридична особа, яка включається до Єдиного державного реєстру;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію, якщо заявником є юридична особа, для якої законом установлені особливості її державної реєстрації та яка не включається до Єдиного державного реєстру;

- копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

Усі документи подає особисто власник, засновник (власники, засновники) або уповноважена ним (ними) особа (заявник), або призначений керівник, або головний бухгалтер. Документи приймаються лише за наявності паспорта особи, яка подає документи, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера власників, засновників (фізичних осіб), директора та головного бухгалтера. Перевірку паспортних даних та встановлення місцезнаходження платника податків виконують підрозділи податкової міліції. Взяття на облік платника податків юридичної особи (філії) здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів за наявності всіх необхідних документів.

Реєстрація в органах Пенсійного фонду України. Порядок реєстрації осіб як платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування визначено Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Правління Пенсійного фонду України № 21-1. Узяття на облік юридичних та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється на підставі одержаного з органу державної реєстрації інформаційного повідомлення.

Юридичні особи зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України за своїм місцезнаходженням у 10-денний термін із дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Для реєстрації слід подати такі документи:

- заяву;

- засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- довідки про внесення до ЄДРПОУ, присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики для юридичних осіб; установчі документи.

Після реєстрації особі протягом 10 днів видається повідомлення за встановленою формою.

Відкриття рахунків в установах банків. Стаття 62 ГК України прямо передбачає необхідність для юридичної особи (підприємства) мати рахунок в установі банку. На відміну від цього фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності за бажанням можуть не відкривати банківський рахунок, працювати виключно за готівкові кошти і використовувати готівкову виручку на свій розсуд.

Якщо суб’єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в порядку, передбаченому п. 3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492.

Згідно із ч. 6 ст. 10 Закону України «Про пожежну безпеку» новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду. На виконання цього положення постановою КМ України № 150 було затверджено Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.

Згідно з п. 2 Порядку дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи). Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником зазначених документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод під час її гасіння та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові. За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці. Необхідно мати на увазі, що вищевказаний обов’язок отримання дозволів органів державного пожежного нагляду на початок роботи передбачений лише для підприємств і на громадян- підприємців не поширюється. Проте це не звільняє останніх у разі, якщо вони орендують приміщення для заняття підприємницькою діяльністю, від обов’язку отримання дозволу органів державного пожежного нагляду на оренду приміщення в порядку, що його було розглянуто вище.

Отримання дозволів органів державного санітарно- епідеміологічного нагляду. В Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Положенні про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні містяться вимоги щодо погодження з державною санітарно-епідеміологічною службою «введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення». Фактично це означає необхідність отримання дозволу не на початок роботи суб’єкта підприємницької діяльності, а на можливість експлуатації нових (новозбудованих, перебудованих) приміщень або приміщень, попереднє цільове призначення яких змінюється (наприклад, використання квартири в житловому будинку під офіс).