Конкурентоспроможність національної економіки

Харламова Г.О. Індекси цитування як інструмент оцінки конкурентоспроможності вітчизняної науки

Конкурентоспроможність нашої держави на світових ринках праці значною мірою визначається становищем вітчизняної науки. Науковий потенціал стає головним фактором формування і розвитку економіки знань, як наступного вищого етапу розвитку, коли значна частина ВВП забезпечується діяльністю з обробки, виробництва, зберігання та розповсюдження інформації та знань. Чим скоріше вітчизняна наука адаптується до світових трендів, тим вищою буде її конкурентоспроможність і потужнішим людський капітал.

Безсумнівним є те, що важливим чинником визначення розвитку фундаментальної науки є індекс цитування. Однак, досі ще залишаються певні контраргументи для наукової інтернаціоналізації. Український ринок наукових публікацій все ще залишається в більшості своїй локально орієнтованим, а значна частина вітчизняної науки слабо інтегрованою у міжнародний науковий процес, і, як наслідок, непомітною для зарубіжних колег. Україна сьогодні перебуває перед дилемою, сформульованою ще Е. Гарфільдом щодо французьких учених більше 30 років тому [1]: підтримка національної мови і національних наукових журналів за рахунок маргіналізації в міжнародному просторі наукових комунікацій або ж транснаціоналізація «домашньої» системи наукових видань та політика, спрямована на стимулювання публікацій в зарубіжних журналах. Незалежно від нашого ставлення, лінгвістична гомогенізація світової науки на користь англійської мови і, відповідно, звуження сфери використання української та інших мов на сьогоднішній день представляється переконливим фактом.

В сучасній системі глобального виробництва і циркуляції наукового знання наукова література на будь-якій мові, крім англійської, приречена як мінімум на провінціалізм. Отже, дискурс з приводу інтернаціоналізації не повинен приховувати від нас того факту, що глобалізація не є однорідним процесом, який має подібні параметри в різних країнах і в галузях науки. Тобто, так само індекси цитуванням є репрезентативними, але не універсальними, і тим більше не єдиними показниками рівня розвитку ЛК і конкурентоспроможності вітчизняної науки, а краще за все будуть працювати для оцінки трендів української науки на міжнародній арені.

Список використаних джерел

  1. Garfield E. Is French science too provincial? / E. Garfield // La Recherche, 1976. - Vol. 7. - No 70. - P. 757-760.