Конкурентоспроможність національної економіки

Голубнича Г.П. Принципи і методи формування та розкриття інформації щодо корпоративної соціальної відповідальності

Інформаційне суспільство та протиріччя, які постійно супроводжують процес його становлення і розвитку, вимагають розробки нових форм корпоративної звітності та удосконалення існуючих. У даний час звітність корпорацій складається з системи фінансової та не фінансової звітності. Визначені системи є формалізованими, а інформація, яку вони надають, моделюється відповідно до інтересів і потреб окремих груп користувачів.

Основною складовою системи не фінансової звітності є звітність щодо корпоративної соціальної відповідальності. Відповідно до вимог ОМ сформовано показники соціальної результативності діяльності корпорації, які класифіковано наступним чином: організація праці (15), права людини (11), взаємозв’язки з суспільством (10), відповідальність за продукцію (9) [1]. Інформація про корпоративну соціальну відповідальність формується за даними різних галузей економіки, у тому числі обліку та звітності людського капіталу, що має загальні з фінансовим обліком принципи (безперервність) та специфічні для обліку методи формування і розкриття обліково-аналітичної інформації (документування, оцінка та інші). Взаємозв’язок систем корпоративної звітності та співвідношення фінансової і не фінансової облікової інформації вимагає подальших теоретичних і прикладних досліджень для визначення пріоритетів.

Список використаних джерел

1. Гетьман В.Г. Доклад на выездном заседании Учебно-методического совета по специальности/профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронний ресурс].