Маркетингова цінова політика

2.3. Принципи ціноутворення

Виділяють два принципи ціноутворення ринковий 1 адміністративний (державний). Принципам ціноутворення відповідають певні види формування ціни.

Даючи характеристику ринковому механізму утворення ціни, слід зазначити основні його риси:

  • Ринкове ціноутворення базується на приватній власності, свободі вибору й конкуренції У його основі лежать особисті інтереси й обмеження впливу держави
  • У ринковій економіці «В організації економічної діяльності — стверджує Мілтон і Роуз Фрідмен, — ціни виконують три функції по-перше, вони передають інформацію, по-друге — слугують стимулом до застосування найбільш економічних методів виробництва, що приводить до ефективного використання наявних ресурсів; по-третє, — визначають розподіл зробленого продукту, — інакше кажучи, встановлюють розподілення витрат».
  • Існує інформованість про ціни.
  • Відсутність цінової дискримінації.
  • Відсутність перешкод переливу капіталу.

Адміністративне (дирижизм, державне, політичне, командне) ціноутворення представлене наступними різновидами:

  • Повний монополізм або командна економіка, що опирається на суспільну власність на засоби виробництва, регулювання цін державою, монополізм виробництва. Рівень регулювання цін —100%.

Повний монополізм був характерний для держав соціалістичної співдружності, у цей час — для Куби, Албанії, Північної Кореї.

  • Змішана економіка, що припускає сполучення ринкового й державного механізму регулювання процесу ціноутворення.

У країнах, що перебувають на позиціях змішаної економіки (Росія, Україна, Швеція,. Нідерланди, Франція, Німеччина, Японія й ін.), рівень регулювання цін коливається від 100 до 30 %.

Повний лібералізм характеризується наявністю приватної й державної власності й ринковим способом координації економічної діяльності. Найбільш характерний для країн: Гонконг, США, Великобританія, Австралія. Рівень регулювання цін — менш за 30%.