Маркетингова цінова політика

2.1. Особливості маркетингового підходу до ціноутворення

Вихідним пунктом дослідження будь-якого питання є методологія.

Методологія ціноутворення — процес формування рівнів, структури, динаміки цін і початкової ціни з метою забезпечення суспільного відтворення тими темпами й пропорціями, які відповідають вимогам законів розвитку економіки в кожному конкретному періоді.

Стратегічні цілі — довгострокові цілі фірми щодо ринку. Служать для визначення напрямків діяльності фірми протягом тривалого періоду й тому встановлюються без тимчасового обмеження.

Принципи — основне вихідне положення або основні особливості устрою даної системи цін.

Політика цін — система стандартних правил визначення цін для типових угод продажу товарів фірми (відбиток принципів ціноутворення).

Тактика — набір конкретних практичних заходів щодо керування ціною на продукцію фірми, які використовуються для вирішення поставлених перед фірмою завдань.

Диференціація цін — система методів адаптації ціни до умов ринку.

Страхування цінового ризику — система способів обліку в ціні непередбачених обставин.