Маркетингова цінова політика

1.5. Класифікація цін

Класифікація цін є основою розуміння специфікації цін. У господарській діяльності фірма використовує систему цін. Система цін — упорядкована сукупність цін, що використовується при регулюванні економічних відносин між контрагентами національного й світового ринку. У табл.. 1.3 запропонована класифікація за ознаками й різновидами відповідних їм цін.

Для розуміння сутності цін необхідно представити механізм формування ціни по етапах просування товару до споживача.

Регульовані ціни — ціни, на які деякою мірою впливає держава й підпорядковані певному правилу ціноутворення.

Фіксовані ціни — ціни, встановлювані державою в особі органів влади й управління.

Ціна «зняття вершків» — максимально висока ціна на новий товар, що відповідає стратегії преміального ціноутворення.

Стартова ціна (лімітна) — ціна нового товару при виході на ринок.

Ціна «проникнення на ринок» — більш низькі ціни, чим ціни на аналогічні товари конкурентів.

Психологічна ціна (не округлена) — ціни нижче круглого значення суми.

Таблиця 1.3. Класифікація цін

№ п/п

Ознака

Різновиди цін

1

Обслуговування галузей економіки

1 Оптові ціни на продукцію

1.1 Оптові ціни підприємств

1 2 Трансферна ціна

1.3 Оптові ціни промисловості (відпускні) 1 4 Біржові котирування

2. Закупівельні ціни

3.Ціни на будівельну продукцію

3.1 Кошторисна вартість

3.2 Прейскурантна вартість

4 Тарифи вантажного и пасажирського транспорту

5. Роздрібна ціна

5.1. Комерційна ціна

5.2. Аукціонна ціна

6. Тарифи й платні послуги населенню

7. Надбавки, знижки в сфері обігу

2

Територія дії

1 Зональні ціни

2 Місцеві ціни (регіональні)

3 Поясні ціни

3

Ступінь волі

1 Вільні ціни

2 Регульовані ціни

3 Фіксовані ціни

4

Ступінь новизни товару

1 Ціни на нові товари

1.1. Ціна «зняття вершків».

1 2. Стартова ціна.

1.3 Ціна «проникнення на ринок».

1 4. Психологічна ціна

2 Ціни на товари, що існують на ринку.

2. 1 Престижна ціна 2 2 Змінна ціна

2.3 Довгострокова ціна.

2.4. Ціни споживчого сегмента.

2.5. Гнучка ціна.

2.6. Переважна ціна.

2 7. Ціни на вироби, зняті з виробництва. 2.8 Демпінгова ціна

5

Концепція відшкодування витрат

 1. Гранична ціна.
 2. Технічна ціна (беззбиткова).
 3. Достатня ціна.

6

Порядок відшкодування транспортних витрат

 1. ЕХ\¥ (франко-завод).
 2. Єдина ціна.
 3. Ціна базисного пункту.
 4. Франко-ціна (ціни ІНКОТЕРМС).

7

Імпортно-експортні операції

 1. Демпінгова ціна.
 2. Індикативна ціна.
 3. Клірингова ціна.
 4. Світова ціна.
 5. Змінна ціна.
 6. Тверда ціна.
 7. Трансферна ціна.
 8. Ціна з наступною фіксацією.

8

Ціни в статистиці

 1. Індекси цін
 2. Незмінні ціни.
 3. Порівняльні ціни.
 4. Середні ціни.
 5. Поточні ціни

9

Фактор ринкової чинності

 1. Ціна попиту.
 2. Ціна пропозиції.
 3. Рівноважна ціна.

10

Форма комерціалізації.

 1. Договірна ціна
 2. Державна ціна.
 3. Вільна ціна.

11

Фактор часу

 1. Прогнозні ціни
 2. Ретроспективні ціни.
 3. Поточні ціни

12

Ступінь обгрунтованості

 1. Базисні ціни
 2. Повідомчі ціни (оголошувані)
 3. Розрахункові ціни

13

Спосіб фіксації

 1. Біржові ціни
 2. Контрактні ціни.
 3. Ціни торгів

14

Умови поставки

 1. Нетто
 2. Брутто

Престижна ціна — ціна на вироби дуже високої якості відомої фірми, що володіють унікальними властивостями.

Ковзаюча (падаюча) ціна — ціна, встановлювана в прямій залежності від співвідношення попиту та пропозиції й поступово знижується в міру насичення ринку товаром.

Довгострокова ціна — ціна, встановлювана на товари масового попиту й така що не піддається змінам протягом тривалого часу.

Ціна споживчого сегмента — ціни на товари залежно від їхньої реалізації різним соціальним групам населення із різним рівнем прибутків.

Гнучка ціна — ціна, що швидко змінюється відповідно до зміни ринкової ситуації.

Переважна ціна (монопсонічна) — ціни, встановлені підприємством-олігопсоністом на більш низькому рівні з метою покриття витрат виробництва й обігу за рахунок постачальника й економії на витратах по реалізації товарів.

Ціни на вироби, зняті з виробництва — встановлення більш високих цін на вироби, випуск яких припинений.

Занижені ціни — встановлення цін на товари, що доповнюють інший товар, реалізований за нормальною ціною.

Демпінгова ціна — ціни на товар нижче їхньої нормальної вартості.

Гранична ціна — ціна, що відповідає постійним витратам виробництва товару.

Технічна ціна (ціна беззбитковості) — ціна, що забезпечує покриття валових витрат.

Достатня (нормальна) ціна — ціна, що відповідає покриттю технічної ціни й одержанню нормативного прибутку.

EXW (ціна нетто) — відпускна ціна товару за місцем виготовлення

Єдина ціна — ціна, що не залежить від місця розташування споживачів, що включає фактичні витрати по єдиній середній ставці

Ціна базисного пункту — ціна, що включає витрати по факту від конкретного базисного пункту до покупця

Франко ціна — ціна, що включає витрати по транспортуванню товару від виробника до споживача (ціни DAF, SIF, CAF, DDR, FOB, FAS )

Світова ціна — ціна, встановлена на зовнішньому ринку, грошове вираження інтернаціональної вартості товару

Ціни фактичних угод. Розрізняють тверді, з наступною фіксацією й рухливі ціни

Індикативна ціна ~ ціна товару на зовнішньому ринку на момент здійснення експортно-імпортної поставки відповідно до законодавства краіни-суб´єкта експортно-імпортної операції Тверда ціна — контрактна ціна, що не підлягає зміні Ціна з наступною фіксацією — контрактна ціна, рівень якої фіксується на момент виконання умов договору

Порівняльні ціни — ціни, приведені у відповідність із базою порівняння

Поточні ціни — ціни, що мають місце за станом на певний період часу

Незмінні ціни — ціни, прийняті за базу аналізу Середні ціни — ціни, що відображають середню величину цін варіації.

Індекси цін — відносна ціна, що характеризує рівень зміни цін Це показник динаміки цін постійної о складу по порівнянному колу товарів за певний період.

Цінові індекси індивідуальні — інформують про динаміку цін окремих товарів (робіт, послуг) і розраховуються як відношення ціни звітного періоду до ціни періоду, прийнятого за базу для порівняння Цінові індекси зведені — містять інформацію про динаміку цін групи товарів (послуг) Визначаються як відношення вартості групи товарів, проданих у звітному періоді, обчисленої у фактичних цінах і цінах базисного періоду Таким способом розраховується, наприклад, індекс ціп підприємств — виробників на промислову продукцію.

Ціна попиту — ціна, що відповідає закону попиту на ринку Ціна пропозиції (як фактор ринкової сили) — ціна, що відповідає закону пропозиції на ринку.

Ціни пропозиції встановлюють виробники без узгодження зі споживачем, але з урахуванням кон´юнктури ринку Інформація про ціни пропозиції надається на вимогу покупця.

Рівноважна ціна — оптимальна ціна, встановлювана на ринку під впливом попиту та пропозиції.

Договірна ціна — ціни, що зафіксовані між покупцем і продавцем.

Клірингова ціна — ціна безготівкового розрахунку на кожен день.