Маркетингова цінова політика

1.3. Макро-, мікромаркетингове середовище формування цін

Рівень ціни визначається безліччю внутрішніх і зовнішніх факторів.

До основних зовнішніх факторів відносяться:

• Структура ринку, на якому фірма продає свій товар

— наявність і рівень конкуренції,

— національні особливості ринку товарів і покупців,

— ступінь замінності товару фірми конкуруючими товарами,

— кон´юнктура потреби товару фірми й конкуруючих товарів,

— ступінь диференціації конкуруючих товарів.

 • Економічна самостійність фірми

— ступінь впливу громадських організацій;

— ступінь впливу держави

 • Політична стабільність країни-виробника й держав, де провадиться збут продукції фірми

— правове забезпечення захисту договірно-контрактних відносин,

— гарантованість компенсації збитків, пов´язаних з політичною нестабільністю,

— монетарна політика держави.

 • Економічне середовище:

— рівень і динаміка інфляції;

— наявність іноземних інвестицій;

— платоспроможний попит покупців,

— рівень заощаджень населення

До основних внутрішніх факторів відносять:

 • Види товару, виробленого фірмою (продукція виробничо-технічного призначення, споживчі товари, послуги)
 • Еластичність попиту за ціною, що є мірою чутливості попиту на зміну цін.
 • Цілі фірми
 • Ступінь задоволення споживачів даним товаром.

Якщо існує незадоволений попит, то ціни зростають.

 • Можливість сегментації ринку.

Якщо фірма працює на декількох сегментах ринку, то роль ціни зростає.

 • Наявність якісного розходження між товарами фірми й товарами и конкурентів

Використання маркетингу в господарській діяльності.

Для фірм-продавців ціна є більш важливим елементом комплексу маркетингу, чим для фірм-виробників Для продавців цінові стратеги більше великі, різноманітні, еластичні й мобільні, чим для виробників

 • Розмір фірми Великі фірми є ціновими лідерами.
 • Ступінь диференціації продукції.

Більшим ступінь диференціації продукції спричиняє потреба використання комплексу маркетингу, до складу якого входить «рпсе»

 • Роль реклами
 • Чим вдаліше реклама, тим ціна товару вища
 • Специфіка виробленого товару

Чим вища ступінь обробки й унікальніше якість, тим ціна товару вища

 • Особливості виробничого процесу

Продукція дрібносерійного, індивідуального виробництва має більші витрати й, отже, більшу ціну, продукція масового виробництва має відносно невеликі витрати й не настільки високу ціну

 • Специфіка життєвого циклу товару.
 • Мобільність виробничого процесу
 • Розмір каналу руху товарів
 • Організація сервісу продажу та після продажне обслуговування
 • Імідж виробника, продавця
 • Частка ринку, зайнята фірмою, і положення конкурентів
 • Географія й структура розподілу
 • Використовувані й доступні канали розподілу
 • Корисність товару для покупця
 • Інтеграція з іншою продукцією.