Маркетингова цінова політика

1.1.3. Ціна в теорії політичної економії праці

Спроба розглянути капіталістичне багатство з позицій пролетаріату була вперше почата соціалістами-рикардианцями (Т Годский, У Томпсон)

Будучи аксіоматичною, теорія трудової вартості найбільш повне втілення знайшла в праці К Маркса «Капітал» (т 1,3) Центральна економічна ідея туї — твердження «Ціна — грошове вираження вартості (цінності) товару» Вартість товару створюється в будь-якій галузі матеріальної о виробництва й визначається суспільно необхідними витратами робочою часу на виготовлення товару при існуючих умовах виробництва й середньому рівні інтенсивності праці.

Термін «цінність» аналогічний терміну «вартість» у результаті особливостей перекладу «Капіталу» на російську мову й подальшому трактуванню «закону вартості» як «закону цінності», що є кількісною стороною праці.

Однак К Маркс відзначав, що вартість (цінність) товару, недостатньо визначити тільки закладеною в неї працею, тому що товар задовольняє потреби людини, тобто корисний йому й, отже, володіє споживчою вартістю Із цього треба зробити висновок про двоїстий характер ціни товару Але на ринку споживач платить одну ціну, а не дві — одну, виходячи з витрат праці на виробництво, а іншу — виходячи з його результативності (корисності) Це протиріччя К Маркс визнав, створивши реальне протиріччя між 1-м й 3-м томами «Капіталу» Так, у т 1, ціна визначається трудовою вартістю товарів, у т 3 (навчання про ціну виробництва) обґрунтовується можливість відхилення цін (при обміні товарів) від трудових вартостей Але це відхилення, як пояснює К Маркс, суть міжгалузевої конкуренції, але в основі ціни однозначно лежить трудова вартість

Недолік трудової теорії К Маркса — пріоритетність витратної концепції, перетворення ціни в теоретичну базу кількісних показників виробництва, у практику недооцінки значення якості товару її ціль — обґрунтувати положення про те, що базисом ціни є трудові вартості, що мають двояку оцінку — безпосередню (у простому товарному виробництві) і перетворену (у капіталістичному господарстві), тобто сформувати базис для розкриття закономірностей формування ціни