Маркетингова цінова політика

1.1. Еволюція теорії цін

Теорія цін є предметом науки ціноутворення. Необхідність вивчення ретроспективи теорії ціни обумовлена тим, що на мак- рорівні ціна не визначається концепцією ціноутворення, а є відбиттям суспільного устрою держави, тобто обумовлена функціонуючими умовами виробництва й обігу товарів на ринку.