Муніципальне право України

§ 3. Роль міжнародних неурядових організацій у становленні та розвитку міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України

Важливе значення в становленні міжнародної, регіональних і національних систем міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування відіграють міжнародні неурядові організації (МНУО) місцевої влади, що діють під егідою міжнародних міжурядових організацій (ММУО). Участь у діяльності таких міжнародних асоціацій місцевої влади органів місцевого самоврядування України надає їм реальні можливості участі в системі міжнародного співробітництва з метою реалізації насущних проблем у їхній діяльності.

Ці організації за своїм функціональним й галузевим потенціалом, кількістю представників місцевих влад та інших суб´єктів, які беруть участь у їх діяльності, а також за територією діяльності можна класифікувати як МНУО місцевої влади, що мають загальносвітовий статус, і МНУО, які мають регіональний статус.

До першої групи слід віднести Всесвітню федерацію об´єднаних і споріднених міст та Міжнародний союз місцевих влад.

Початок формування МНУО місцевих влад був закладений це у 1940 роїІі, коли мешканці населених пунктів різних країн почали здійснювати перші міжнародні контакти. Спочатку вони виникли між містами Фінляндії і Швеції. Центральне місце в них посідали питання надання допомоги фінським комунам шведськими сусідами у поліпшенні дитячої охорони здоров´я, культурний обмін.

У період Другої світової війни таке співробітництво набуло характеру поріднення міст. Радянський Сталінград і англійський Ковентрі, зруйнований варварськими бомбардуваннями фашистської авіації, скріпили свою спілку в 1942 році. У квітні 1944 року міська рада канадського міста Ванкувера від імені його жителів, прискорених мужністю захисників і визволителів Одеси, оголосила її спорідненим містом і побажала її жителям якнайшвидшого відновлення рідного міста в ім´я дружби і миру між народами.

Початком створення міжнародної неурядової організації споріднених міст стало поріднення французького міста Діжона з англійським Харрогетом у 1953 році. Ініціатором виступила організація Світова асоціація двомовності, що існувала тоді у Франції, утворена в 1951 році у Парижі групою колишніх учасників Французького опору й організацією "Близнюки", що складалася з представників міст з англо-французьким населенням. Основною метою цієї організації, яка увійшла в історію під назвою Асоціація "Двомовний світ", було зміцнення і розвиток дружніх зв´язків між містами Франції і Великобританії. Проте у процесі діяльності "Двомовного світу" в її організаторів виникла ідея дати двостороннім зв´язкам міст двох країн широку міжнародну основу. З цією метою у Франції була організована Рада Всесвітнього об´єднання міст, уповноважений якої, найстарший член Національної асамблеї Франції, мер міста Діжона канонік Фе-лікс Кир у заяві газеті "Ле Бьєн пюблік" так визначив цілі й завдання поріднення міст: "Мета... працювати над створенням клімату світу. Моя думка така, що з війною треба покінчити... Поріднення міст повинно мати на меті розпочати зустрічі між містами різних країн, які зможуть усвідомити, що і ті й інші мають таке саме прагнення і ті самі інтереси, тобто розвиток і процвітання в мирній атмосфері".

Міжнародний рух споріднених міст одержав своє організаційне і міжнародно-правове оформлення в 1957 році у місті Екс-ле-Бен (Франція), де відбувся організаційний конгрес Всесвітньої федерації споріднених міст. Нині ця організація іменується Всесвітня федерація об´єднаних і споріднених міст (ВФОМ) — і представляє інтереси місцевих і регіональних органів самоврядування понад 80 держав світу.

Цілями Федерації є:

1) спонукання населення міст до вільної і відповідальної участі в муніципальній діяльності;

2) залучення жителів міст до спільної діяльності в різних сферах — у розвитку взаєморозуміння між народами, у захисті природи і навколишнього середовища, у прагненні до роззброювання і миру.

Останніми роками цілі Федерації трансформувалися і розширилися через зміни політичного клімату на міжнародній арені. Сьогодні вони охоплюють:

3) сприяння у вирішенні збройних конфліктів регіонального характеру, у спільному пошуку подолань основних проблем, які постали перед містами (боротьба за поліпшення умов життя, захист навколишнього середовища, робота із соціально не-благополучними прошарками населення);

4) розвиток дискусій про активізацію локальної автономії і демократії в містах;

5) розвиток технічного і соціально-екоиомічного співробітництва між містами;

6) активізацію співробітництва з іншими членами МНУО і національними муніципальними спілками.

Своїх цілей Федерація досягає конкретною роботою, яка включає організацію і проведення різних конференцій, семінарів, зустрічей, мітингів; відкриття центрів і установ, що спеціалізуються на муніципальних проблемах; проведення акцій за мир і використання всіх засобів масової інформації для цих цілей; поширення інформації про цілі і практичну діяльність Федерації, національних асоціацій місцевої влади і про досвід, накопичений різними містами; розвиток співробітництва з національними і міжнародними неурядовими організаціями, які мають аналогічні завдання.

Міські ради і муніципальні асоціації України беруть активну участь в діяльності та заходах Федерації. Понад 50 міст республіки мають споріднені зв´язки з понад 160 територіальними одиницями зарубіжних держав (Одеська міська рада — з 26 спорідненими містами, Харківська — з близько 20, Дніпропетровська — з понад 15. Столиця України місто-герой Київ підтримує зв´язки з більше ніж 70 зарубіжними містами). Індивідуальними членами Федерації є Київ, Донецьк, Запоріжжя, Одеса, Харків. Інші міста України представлені у ВФОМ через Асоціацію представників місцевої і регіональної влади України.

Однією з найбільших міжнародних неурядових організацій місцевої влади є Міжнародна спілка місцевої влади (МСМВ), яка була створена в 1913 році і об´єднує сьогодні у своїх рядах національні асоціації місцевої влади, міста, регіони, відомства і наукові установи понад ста країн світу. Вона нарівні з ВФОМ має консультативний статус першої категорії при О ОН, ЮНЕСКО та інших міжнародних міжурядових організаціях як організація із загальносвітовим статусом дотримується постулату про те, що місцева влада є наріжним каменем демократії, і тому намагається зміцнити і посилити значення місцевого самоврядування, сприяти співробітництву і взаємним обмінам між місцевими общинами в різних країнах світу.

Основні цілі Спілки:

— піднесення рівня місцевих влад та їхніх служб;

— зміцнення добробуту громадян шляхом більш ефективного місцевого управління і самоврядування;

— залучення широких верств населення до справ місцевого самоврядування;

— розширення міжнародного обміну інформацією та особистих контактів між членами Спілки;

— захист інтересів місцевої влади через ММУО.

Діяльність спілки здійснюється переважно на основі різних міжнародних програм співробітництва, які мають тривалий характер і включають проведення: всесвітніх конгресів членів Спілки; регіональних семінарів з підготування муніципальних службовців і вирішення конкретних проблем локального і регіонального розвитку та менеджменту; конференцій з метою вивчення конкретних проблем розвитку локальної демократії і місцевого господарства в конкретній країні.

З цих та інших питань локального й регіонального розвитку з МСМВ співробітничає Асоціація міст України та громад, Асоціація місцевих і регіональних влад України, міські ради Одеси, Львова, Харкова, Миколаєва, Київська міська державна адміністрація.

З 2 по 5 травня 2004 року в Парижі відбувся установчий Конгрес нової організації, яка об´єднала міста й місцеві адміністрації всього світу. Конгрес завершив процес злиття двох найбільших світових організацій, що поєднують місцеві влади, - Всесвітньої федерації споріднених міст (ВФПГ) і Міжнародної спілки місцевої влади, також до процесу об´єднання приєдналася асоціація великих міст "Метрополис". Таким чином, ці організації утворили єдину в світі структуру — Всесвітню організацію "Об´єднані міста й місцеві влади" (ВО ОММВ), що представляє інтереси місцевої влади перед міжнародним співтовариством, усередині якої місцеві влади разом можуть знайти рішення найбільш важливих питань стійкого розвитку міст і регіонів, захисту населення та ін.

Створення цієї міжнародної організації дозволяє за підтримки ООН забезпечити просування інтересів місцевих об´єднань, беручи до уваги роль місцевої влади та її вплив на світові процеси на початку третього тисячоліття.

Нова організація має на меті "бути єдиним голосом і всесвітнім захисником демократичного місцевого самоврядування, просуваючи його цінності, цім й інтереси на міжнародній арені шляхом співробітництва між місцевою владою".

Завданнями організації є:

— забезпечення ефективного політичного представництва місцевої влади у впливових міжнародних організаціях, особливо в ООН;

— формування та подання єдиної політичної лінії місцевої влади в міжнародних відносинах;

— забезпечення обміну інформацією, досвідом, знаннями між різними організаціями й структурами.

Починаючи із січня 2004 року місцезнаходження ВО ОММВ визначене в Барселоні (Іспанія). В установчому Конгресі взяли участь 2700 учасників, які представляють близько 80 країн світу. Серед них президенти Франції, Португалії, Сенегалу, мери столиць, найбільших міст миру. Були обговорені основні теми ролі міст і місцевої влади в майбутньому розвитку, включаючи децентралізацію й місцеву демократію, довгостроковий стійкий розвиток і співробітництво міст.

Понад 30 тисяч місцевих і регіональних влад континенту, міжнародною програмою "Євро-місто — XXI" ("Наукові основи й міжнародний досвід програми активізації потенціалу місцевого самоврядування"), яка об´єднує влади понад ста міст держав СНД, та Європейською спілкою (штаб-квартира — в Санкт-Петербурзі), міжнародною асоціацією "Інтелектуальне забезпечення самоврядування" (штаб-квартира — у Вільнюсі), що об´єднує понад 354 міста із десяти держав Європи29.

Міжнародні зв´язки органів місцевого самоврядування і муніципальних асоціацій України із зарубіжними партнерами та МНУО місцевих влад здійснюються на правовій основі шляхом підписання угод (договорів) про співробітництво (поріднення, партнерство, дружбу і взаємодопомогу, спільну діяльність та ін.), в яких закріплюються основні цілі й організаційно-правові форми такої взаємодії. Незважаючи на те, що такі угоди укладаються між суб´єктами різних держав, вони не є угодами міжнародного характеру, а мають чинність актів локального регулювання.