Муніципальне право України

РОЗДІЛ VI. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні визначаються Конституцією України, чинним Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі — Закон), іншими законами про місцеве самоврядування, система яких ще знаходиться в стадії свого становлення та які, як про це зазначається в Законі, не повинні суперечити його положенням (ст. 24). Крім того, відповідно до статті 9 Конституції України частиною національного законодавства про місцеве самоврядування слід також вважати Європейську хартію місцевого самоврядування (далі — Хартія), згода на обов´язковість якої надана Верховною Радою України Законом "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування" від 15 липня 1997 року.