Міжнародне публічне право. Том 1

4.2.6. Територія з перехідним режимом

Території з тимчасовим (перехідним) правовим режимом також належать до сфери міжнародного права. Серед них: несамоврядні території, підмандатні та підопічні території, території з невизначеним статусом, нічийні території, а також території, щодо яких здійснюються сумісні суверенітети, насамперед кондомініум.

До територій із перехідними режимами відносять колоніальні території, що існували раніше, протекторати та домініони. Слід підкреслити, що нині нічийних, підмандатних, підопічних та інших схожих територій фактично не залишилось.

Кондомініум - сумісне володіння (від лат. соп. - разом і dominium - володіння), сумісне управління однією й тією ж територією двома чи кількома державами. Кондомініум виділяється з- поміж інших сумісних суверенітетів як сумісне територіальне владарювання, що здійснюється двома чи більше державами над певною територією на основі рівності. Так, у період 1899-1951 pp. Великобританія та Єгипет здійснювали кондомініум щодо Судану (Великобританія заявила про анулювання кондомініуму лише в 1956 p.). Правовою підставою кондомініуму є міжнародний договір.

До обов’язкових (основних) ознак кондомініуму належить:

1) входження території до складу двох (чи більше) держав;

2) подвійне (чи більше) громадянство;

3) наявність двох (чи більше) державних (офіційних) мов;

4) перебування на території кондомініуму збройних сил двох (чи більше) держав.