Міжнародне публічне право. Том 1

3.5.6. Правонаступництво держав щодо державних боргів

Державний борг означає будь-яке фінансове зобов’язання держави-попередниці щодо іншої держави, міжнародної організації або будь-якого іншого суб’єкта міжнародного права, яке виникло відповідно до міжнародного права. Наслідками переходу державних боргів є:

1) припинення зобов’язань держави-попередниці;

2) виникнення цих боргових зобов´язань у держави-наступниці.

Конвенція закріплює принцип відсутності наслідків правонаступництва держав для кредиторів.

Щодо розділення держав, передачі частини території або відділенні частини території держави й утворенні нових держав, державний борг держави-попередниці переходить до держав-наступниць у справедливих частинах із урахуванням, зокрема, майна, прав та інтересів, що переходять до держав-наступниць у зв’язку із зазначеним державним боргом.

Щодо об’єднання двох і більше держав, їхній державний борг переходить до держави-наступниці в повному обсязі.

Особливий режим мають нові незалежні держави - борг держави-попередниці не переходить до нової держави. За умови укладання угоди між державою-кредитором і новою незалежною державою має бути враховано зв’язок між державним боргом держави-попередниці, пов’язаним із її діяльністю на території, що є об’єктом правонаступництва держав, і майном, правами та інтересами, що переходять до нової незалежної держави. Така угода не повинна шкодити принципу невід’ємного суверенітету кожного народу над його багатствами та природними ресурсами. Здійснення такої угоди не може підривати основи економічного добробуту нової незалежної держави.