Міжнародне публічне право. Том 1

2.6. Міжнародне право після Другої Світової війни

Період сучасного міжнародного права починається у 1945 р. і пов’язаний із формуванням нового міжнародного правопорядку на основі положень договорів країн-переможниць Другої світової ВІЙНИ, які доктрина іноді розглядає як Ялтинську (або Ялтинсько-Потсдамську) систему міжнародного правопорядку. Ця система проіснувала до 1991 р.

Загальновідомо, що під час Другої світової війни, яку розв´язала фашистська Німеччина та її союзники, грубо і систематично порушувалися норми міжнародного права. Під час війни склалася антигітлерівська коаліція держав, яка дійшла висновку, що повоєнне упорядкування світу має бути побудоване на таких засадах, які б забезпечили державам міжнародно-правові гарантії їхньої безпеки. Питання підтримки міжнародного миру стали предметом обговорення на Московській (1943), Тегеранській (1943) і Кримській (1945) конференціях керівників трьох союзних держав. На конференції вирішувалися питання створення повоєнної світової організації, яка має відрізнятися від Ліги Націй тим, що в неї можуть входити всі суверенні держави; вона повинна мати механізми, необхідні для підтримки миру та безпеки, і втілювати узгоджені дії її членів. Уперше Радянський Союз поставив питання про формулювання поняття «військові злочинці» та їхню відповідальність за власні дії. Важливе значення для розвитку міжнародного права мато рішення про створення міжнародного порядку, заснованого на принципах права, метою якого буде забезпечення миру, безпеки, свободи і всезагальне благополуччя людства.

Днем ООН (набуття чинності Статутом ООН) стало 24 жовтня 1945 р. Діяльність ООН, попри періоди конфронтації всередині організації, свідчить про величезний внесок у розвиток міжнародного права. Особливе значення мав прийнятий у 1945 р. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду над головними німецькими злочинцями, а потім і над японськими. Статути визначили три види злочинів: злочини проти миру, військові злочини і злочини проти людства. Була порушена дуже складна і важлива проблема індивідуальної кримінальної відповідальності керівників держав - як однієї із найважливіших гарантій забезпечення ефективності міжнародного права.

Міжнародний правопорядок нового історичного періоду, що формувався під впливом Ялтинсько-Потсдамської системи, характеризується закінченням Другої світової війни (1945) і створенням ООН (1945); винайденням ядерної зброї і пов’язаними з цим гонкою озброєнь, початком холодної війни та протистоянням двох геополітичних систем. У цей період найоб’єктивніше відображала реалії міжнародних відносин «біполярна» модель світу.

Ця модель відображала формування військово-політичних блоків і союзів; боротьбу за незалежність і розпад колоніальної системи в країнах Азії, Африки і Латинської Америки.

У 1990-х pp. Ялтинсько-Потсдамська система припинила своє існування з розпадом Радянського Союзу і системи соціалізму, що супроводжувала виникненням нових держав, а також створенням міжнародних організацій нового типу.

У сучасний період характерною тенденцією міжнародного права стала його демократизація, кодифікація та прогресивний розвиток.

Література

  1. Антологія української юридичної думки. Т. 8. Міжнародне право / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К., 2004. - 567 с.
  2. Баскин Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин, Д. И. Фельдман. - М., 1990. - 205 с.
  3. Буткевич О. В. Міжнародне право Стародавнього світу /О. В. Буткевич. - К., 2004. - 867 с.
  4. Лукашук I. I. Международное право. Общая часть /І.І.Лyкашук. - М., 1996. - 367 с.
  5. Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов / Ф. Ф. Мартенс - СПб., 1892. - Т. 1. - 418 с.
  6. Міжнародне право. Основи теорії / за ред. В. Г. Буткевича,В. В. Мицика, О. В. Задорожного. - К. : Либідь, 2002. - 608 с.
  7. Дмітрієв Ф. /. Історія міжнародного права / Ф. І. Дмітрієв, Ю. А. Дмітрієва, О. В. Задорожний. - К., 2008. -383 с.
  8. Зінченко А. Л. Історія дипломатії: від давнини до нового часу / А. Л. Зінченко. - К, 2005. - 560 с.