Міжнародне публічне право. Том 1

2.5. Класичне міжнародне право

Колоніальні захоплення, розвиток торгівлі й мореплавства, формування капіталістичних відносин зумовило необхідність створення - для регулювання стрімко зростаючих кількісно й якісно міжнародних відносин - єдиної системи правил, яка б спиралася на певні правові принципи. Саме така система й починає формуватися в Новий час під впливом Вестфальського конгресу й Французької революції і отримує назву класичного міжнародного права.

Підґрунтям цього процесу стало створення суверенних держав. Першою була створена англійська держава, яка раніше ніж інші звільнилася від влади Папи Римського. Територіальне об’єднання Франції під владою короля завершується до XVI ст. За англійським і французьким прикладом діють Іспанія, Швейцарія, Швеція, Данія, Голландія. Під керівництвом династії Романових формується державність Росії, але в центрі Європи, зокрема у «Священній Римській імперії німецької нації» процес розвивається повільніше й важче.

З-поміж дослідників панує погляд, згідно з яким епоху формування класичного міжнародного права можна поділити на два періоди:

  1. Від Вестфальського миру 1648 р. до Віденського конгресу 1815р.
  2. Від Віденського конгресу до кінця Першої світової війни 1919 р.