Міжнародне публічне право. Том 1

2.3. Становлення та розвиток міжнародного права в античному світі

Розвиток міжнародних відносин та міжнародного права в античному світі з огляду на особливості соціально-економічного порядку мав свої відмінності та специфіку. Саме в епоху античності закладаються основи європейської цивілізації і, відповідно, європейського міжнародного права.