Міжнародне публічне право. Том 1

1.5.2. Характеристика основних принципів міжнародного права

У міжнародному праві діє, як визначає її І.І. Лукашук, «система норм особливого роду» - основні принципи міжнародного права, наділені вищою юридичною силою - як міжнародно-правові норми jus cogens. Саме ці основні принципи - принципи Статуту ООН - складають змістову основу сучасного міжнародного права. Однак їхній статус піддається сумніву. Наприклад, англо-американський підхід до розуміння «jus cogens» відносить до цієї категорії лише заборону рабства, геноциду й тортур. Знаходить прихильників «принцип невизнання імперативного характеру всіх десяти основних принципів міжнародного права» і поміж вітчизняних юристів-міжнародників. Можна виділити загалом три точки зору щодо правової природи основних принципів МП:

1. Домінуюча точка зору - надання основним принципам міжнародного права статусу норм jus cogens.

2. Надання імперативного характеру не всім десяти основним принципам, а лише частині їх, що своєю чергою породжує різнобій Щодо того, які ж саме принципи заслуговують на імперативний статус.

3. Нарешті, точка зору, відповідно до якої принципи міжнародного права не мають статусу jus cogens.

Причиною таких розбіжностей називають, насамперед, відсутність кодифікованого переліку всіх (на сьогодні десяти) основних принципів МП, де б чітко було визначено їхній імперативний статус. Те що акти, присвячені основним принципам, не мають положень про надання їм статусу jus cogens, дає підстави сумніватися щодо їхньої імперативної природи. Але кожен автор, формуючи власну думку про правову природу основних принципів міжнародного права насамперед повинен звертатися до Статуту ООН та інших джерел, присвячених розкриттю юридичної природи й кодифікації принципів Статуту, згодом визначених як «основні принципи міжнародного права». Виходячи з духу Статуту, і відповідно до тлумачення «букви» трьох міжнародних актів, що сформувати систему основних принципів МП, можна стверджувати пріоритетність зобов’язань, які випливають зі Статуту ООН - зокрема із принципів Статуту - над усіма іншими зобов’язаннями, в межах позитивного міжнародного права відповідно до ст. 103 Статуту.