Міжнародне публічне право. Том 1

1.3. Структурні елементи системи міжнародного права

Структурні елементи системи міжнародного права складаються з норм як елементарної одиниці системи та ієрархії таксонів трьох рангів - інститутів, підгалузей і галузей міжнародного права, які становлять собою відносно автономні асоціації міжнародно-правових норм і принципів, що регулюють більш-менш виокремлені напрями міжнародних відносин відповідних масштабів.