Міжнародне публічне право. Том 1

1.2. Система міжнародного права й інші нормативні системи

Сучасна доктрина, розкриваючи поняття «система міжнародного права», виділяє переважно ознаки статичної системи, зосереджуючись, власне, на структурних елементах системи міжнародного права: нормах та інститутах, підгалузях і галузях міжнародного права. Уявлення про статику системи міжнародного права як композицію відповідних асоціацій (інститутів, підгалузей і галузей) у тому чи іншому курсі дисципліни МП можна отримати, подивившись зміст будь-якого підручника з МП. Динаміка ж цієї дисципліни стає очевидною, коли порівняти підбірку тем курсу в підручниках різних авторів. Така «динаміка» є свідченням стихійних процесів пошуку критеріїв більш адекватної сучасної систематизації, яка б об’єктивно усунула різнобій в інтерпретації системних характеристик і структури міжнародного права. В цьому підрозділі представлено спробу систематизувати такі динамічні характеристики. Структурні ж елементи системи МП визначено у третьому підрозділі.