Філософія

До читача

Авторський колектив сподівається, що Ви зацікавитесь запропонованим навчальним посібником і уважно прочитаєте його. Ми прагнули створити не просто ще один, черговий підручник з філософії, а, долаючи традиційні погляди на її специфіку, запропонувати новий підхід до вирішення ряду важливих філософських проблем, до послідовності розкриття змісту курсу філософії. Автори відходять від досить поширеної характеристики філософії як вчення про всезагальне, про світ взагалі, як науки про всезагальні закони розвитку природи, суспільства, мислення, від поділу курсу на загальні філософські проблеми і соціальну філософію.

У запропонованому навчальному посібнику, можна сказати, вперше в розгорнутому вигляді запропоновано розкриття проблеми людського початку, соціально-діяльної сутності людини, її внутрішньої структури, взаємозв´язку сутності і її проявів в дійсності. Виходячи з того, що центральною, основною проблемою філософії є відношення "людина — світ", автори обґрунтовують ідею, що саме розкриття сутності людини дає ключ до розуміння сутності світу, їх взаємозв´язку, який і знаходить свій прояв в конкретних формах дійсності.

В історико-філософському вступі дається не просто характеристика поглядів окремих філософів, шкіл, течій, а й звертається увага на те, як вирішувалась проблема "людина — світ" в історії філософської думки.

В навчальному посібнику вперше суспільно-економічна формація, цивілізація, культура, людство розглядаються як взаємозв´язані форми прояву, існування, функціонування людської сутності, як форми людської дійсності. В посібнику вперше запропонований специфічний підхід до розкриття структури духовного світу особи, логіки його становлення і функціонування, пропонується авторське визначення ряду понять, таких, наприклад, як потреба і її ознаки, тваринний і людський способи життєдіяльності, суспільний лад, інтерес, ідеологія, сенс життя, віра, щастя, любов тощо.

Ми будемо вдячні, якщо читачі висловлять свої зауваження щодо змісту навчального посібника, постановки і вирішення актуальних проблем курсу філософії, побажання відносно розкриття його змісту і форми викладу, які ми проаналізуємо і врахуємо в своїй подальшій роботі над вдосконаленням навчального посібника.

Авторський колектив висловлює щиру подяку Стрелкову Леоніду Олександровичу за велику допомогу в редагуванні і технічній підготовці навчального посібника до друку.