Філософія

4. ОСНОВНІ ФОРМИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ

У попередніх розділах підкреслювалося, що сутність людини у своїй дійсності виявляється як сукупність (ансамбль, система) усіх суспільних відносин. Загальним суб´єктним буттям людської сутності є суспільство й особа. Але суспільство й особа — це абстракції, що характеризують певний ступінь розкриття взаємозв´язку сутності людини і людської дійсності, на якому сутність людини постає в якості суспільства й особи як суб´єктів соціальної діяльності.

Однак суспільство й особа здійснюють свою життєдіяльність у конкретних історичних умовах і в конкретних історичних формах, які у своїй сукупності і взаємозв´язку складають людську дійсність у її реальному бутті. Основними формами людської дійсності є: суспільно-економічна формація, цивілізація, культура, людство. Аналіз основних форм людської дійсності є подальшим сходженням від абстрактного до конкретного в розкритті сутності людини і світу її буття. Субстанціональною основою форм людської дійсності є сутність людини.