Загальна соціологія

Тема 30. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА

Ключові поняття та терміни

• соціальне дослідження

• соціологічне дослідження

• емпіричне соціологічне дослідження

• етапи соціологічного дослідження

• види соціологічного дослідження

• соціальний моніторинг

• соціологічний моніторинг

• статистичний моніторинг

• програма соціологічного дослідження

• респондент

• опитування

• аналіз документів

• контент-аналіз

• соціологічне спостереження

• експертне дослідження

• експертне опитування

• групування соціологічної інформації

• гіпотеза соціологічного дослідження

• соціальна проблема

• об´єкт соціологічного дослідження

• предмет соціологічного дослідження

• робочий план соціологічного дослідження

• репрезентативність

• суб´єкти соціологічного дослідження

• вибірка та її види

• генерована сукупність

• анкетне опитування

• соціологічне інтерв´ю

• фокусоване групове інтерв´ю

• соціологічний експеримент

• соціологічна інформація

• коренеційний аналіз

• аналіз соціологічної

• інформації