Загальна соціологія

Тема 29. СУСПІЛЬНА ДУМКА ЯК ОБ´ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

• суспільна думка

• настрій

• судження

• монізм

• соціальна зрілість

• соціальна спрямованість

• соціальна напруженість

• референдум

• загальнонаціональне опитування